Dette er spørsmål av stor betydning for fremtiden til Norges største fastlandsnæring og som sysselsetter rundt 400.000 mennesker: byggenæringen. Debatten vil bli arrangert med representanter fra ulike politiske partier som vil dele sine perspektiver og løsninger, melder Bygg Reis Deg.

Disse deltar:

  • Mathilde Tybring-Gjedde (H) - Høyre
  • Ola Elvestuen (V) - Venstre
  • Einar Wilhelmsen (MDG) - Miljøpartiet De Grønne

Energieffektivisering i klimadebatten

I dagens politiske landskap er det et økende fokus på grønn energi, med vekt på store prosjekter som havvind og solenergi. Likevel mangler det ofte diskusjon om enklere tiltak som kan bidra til å redusere energiforbruket betydelig. Byggenæringen spiller en nøkkelrolle i å tilby effektive og klimavennlige løsninger som på kort sikt kan redusere energiforbruket tilsvarende 3500 vindmøller (som ikke vil være klare før i 2050), ifølge en rapport fra SINTEF. Debatten vil utforske hvorfor det er nødvendig å gi mer oppmerksomhet til slike energieffektiviserende tiltak og hvilke politiske initiativer som kan stimulere denne sektoren.

Grønne løsninger gjennom økonomiske modeller

I tillegg vil debatten ta for seg at eksisterende boliger må tilfredsstille nye energikrav, krav som vil koste boligeierne dyrt. Spørsmålet blir hvordan man kan akselerere implementeringen av grønne løsninger ved hjelp av økonomiske modeller som belønner eiendomseiere for bærekraftige oppgraderinger. Dette er essensielt for å oppnå Norges miljømål samtidig som man opprettholder en sunn økonomisk balanse, ifølge Bygg Reis Deg.

Sikring av arbeidsplasser og kompetanse i byggenæringen

Det er en betydelig bekymring for tap av kompetanse i byggenæringen på grunn av prosjektsvikt forårsaket av høye renter og byggekostnader. Gjennom å oppmuntre til grønne initiativer som debattens deltakere har diskutert, kan næringen revitaliseres, og arbeidsplasser og kompetanse opprettholdes. Dette er avgjørende for å nå våre felles mål for fremtiden, mener Bygg Reis Deg.