Det fastslo Aasland på et frokostmøte om energieffektivisering Varmepumpeforeningen og flere andre organisasjoner arrangerte 10. oktober, skriver Novap på sine websider. 

– Vi har satt et nytt mål for energieffektivisering. Tidligere har det vært 10 TWh redusert energibruk, vi går til 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen fram til 2030, sammenlignet med 2015, poengterte ministeren. 

Kort svarfrist for NVE

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering har blant annet fått kritikk for å mangle et konkret mål. Flere har også vært skeptiske til nok en forsinkende utredning. Blant andre stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som har stilt skriftlig spørsmål til ministeren om når NVEs utredning skal være klar. 

– Jeg legger opp til at NVE skal levere svar på oppdraget i løpet av januar 2024, svarer Aasland til Marhaug

Rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen.  Foto: Novap
Rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. Foto: Novap

Ned 1 TWh årlig krever bedre virkemidler

– Vi er veldig glade for disse avklaringene, både at ministeren sier at dette nærmest er en formalitet og at NVE har fått en klar frist, sier rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen.

Foreningen mener det nye målet er klart definert, og at SSB sin energistatistikk kan brukes til å se hvordan vi ligger an til å nå målet. 

– I tall tilsier målet om lag 1 TWh lavere elektrisitetsbruk i byggsektoren årlig. Skal vi nå et slikt mål, trenger vi betydelig bedre virkemidler i form av støtte og reguleringer. Vi jobber nå iherdig for å forsterke virkemiddelbruken i statsbudsjettet for neste år, sier Baardsen. 

Her kan du se frokostmøtet i opptak