- Vi som nasjon kan ikke belage oss på at det skal komme ekstremvær og fyller opp vannmagasinene hver høst. Vi må ha en bedre plan for hvordan vi skal sikre at vi har nok kraft, sier Strømsheim-Aamodt som er fagsjef i Nelfo, ifølge Nelfos websider. 

Dette vil Nelfo være tydelig på i høringen i Energi og miljøkomiteen på Stortinget i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Strømprisutvalget sier i sin rapport at det eneste myndighetene kan gjøre for å sikre akseptable strømpriser er å stimulere til et solid kraftoverskudd, men i følge NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse går det mot en stadig mer anstrengt kraftbalanse og økte strømpriser.

I LO og NHOs felles strategi for energieffektivisering og lokal kraftproduksjon, hvor Nelfo har vært en premissleverandør, viser til at det grønne skiftet stort sett begrenser seg til kraftforsyning og industri. For mange av Nelfos medlemsbedrifter er det et behov for å sørge for at vi også tar ut potensialet som ligger hos forbrukerne.

- Problemet nå er at folk i alt for liten grad gjennomfører lønnsomme tiltak for energieffektivisering. Hvis alle hadde gjort lønnsomme tiltak for energieffektivisering så ville jo potensialet vært 0 TWh – og ikke 24 TWh som NVE har regnet seg frem til, sier Strømsheim-Aamodt.