– Med bakgrunn i den ekstraordinære perioden i kraftmarkedene var det viktig for regjeringen å få en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med dagens prinsipp for prisfastsettelse i ulike deler av kraftmarkedet. Derfor opprettet vi strømprisutvalget i februar i år, sier Aasland i en pressemelding.

Strømprisutvalget ble opprettet i februar 2023. Ekspertutvalget har vært ledet av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi. Hovedoppgaven til utvalget har vært å vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømforbrukerne lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Regjeringen har handlet i møte med den ekstraordinære prissituasjonen. Vi har etablert en viktig strømstøtteordning for husholdningene og forbedret fastprisavtaler for næringslivet. I tillegg har vi styrket kraftsystemet vårt, sagt nei til nye utenlandskabler og lagt frem nye verktøy for å trygge kraftforsyningen vår, noe som gir mer politisk kontroll. Nå skal vi vurdere rapporten fra strømprisutvalget, og jeg ser frem til å følge opp dette arbeidet, sier Aasland.

I rapporten har utvalget gitt sin vurdering av den ekstraordinære situasjonen i kraftmarkedene de siste to årene, og har tatt en grundig gjennomgang av kraftmarkedet i Norge. Utvalget har til slutt analysert en rekke forslag til tiltak både i engros- og sluttbrukermarkedet som har til hensikt å bidra til stabile og konkurransedyktige priser.

Rapporten fra strømprisutvalget blir nå sendt på offentlig høring. Høringsfristen er 15. desember 2023.

Her kan du lese rapporten fra strømprisutvalget.