Dette melder Entelios.

Prisen i Sør-Norge ble 180 Eur/MWh. Dette er skyhøyt over alle tidligere prisnivåer. Prisen i Sør-Norge er, og har alltid vært, påvirket av prisen i Europa. De fleste dagene i april er spotprisen i f.eks. UK og Tyskland høyere enn strømprisen i Sør-Norge, med unntak av påskeferien. Kraften flyter dit prisen er høyest, hvilket betyr at vi eksporterer kraft til Europa fra Norge i sum. I Midt-Norge blir strømprisen i april 46,9 Eur/MWh, noe som nesten tangerer rekorden fra 2011.

Gassprisene i relasjon til Russland

For strømprisen handler nå i praksis alt om krigen i Ukraina og hvordan gassprisen blir i relasjon til Russland. Vi forventer at energileveransene fra Russland går av og på i en lang periode fremover. Dette forventer også markedet. Overraskelsen så langt er at gassleveransene stort sett har gått som normalt, tross krigen. Kull og olje er heller ikke stoppet.

Dersom gassforsyningen fra Russland stopper, vil strømprisen i Sør- Norge (og i Europa) øke til et eller annet sted mellom 3 til 5 kr/kWh. Om det motsatte skjer, det vil si at gassen fortsatt flyter slik den har gjort til nå, tror vi prisene fremover blir noe lavere enn de ble i april. Markedet tror på ca 1,5 kr/kWh for de kommende 12 månedene per nå.