Dette melder SSB.

Fra en situasjon med veldig lav strømpris i hele landet i 2020, økte prisen i Sør-Norge kraftig gjennom 2021. I 4. kvartal 2021 målte SSB tidenes høyeste strømpris uavhengig av periode. I 1. kvartal i år ble rekorden slått med god margin.

Det viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Prisen for 1. kvartal er 75 øre/kWh høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen ligget på litt over 40 øre/kWh i 1. kvartal. I årets første kvartal var prisen nesten tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen.

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. Den siste tiden har det vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, og derfor er det ikke sikkert alle kjenner seg så godt igjen i tallene, sier Thomas Aanensen.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 188,8 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Dette er prisen før strømstøtten er trukket fra. Av denne totalprisen utgjorde strømprisen 117,2 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og avgiftene 43,7 øre/kWh.

Strømstøtten sørget for nedgang i husholdningenes totalpris

Den gjennomsnittlige  strømstøtten  fra myndighetene utgjorde 55,3 øre/kWh i 1. kvartal. Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 133,5 øre/kWh i 1. kvartal.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale rundt 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Strømstøtten ble innført i desember 2021, og skal vare til og med mars 2023.

I 4. kvartal 2021 var tilsvarende totalpris på 164,8 øre/kWh, hvor strømstøtten kun gjaldt i siste del av perioden. I 1. kvartal 2022 har støtten vært gjeldende hele perioden.

– Selv om vi har rekordhøy strømpris i 1. kvartal, har husholdningene i gjennomsnitt hatt en lavere totalpris sammenlignet med 4. kvartal i fjor på grunn av strømstøtten og reduksjonen i elavgiften, sier Thomas Aanensen.

Myndighetene reduserte elavgiften midlertidig i vintermånedene januar til mars i år, som et tiltak mot de høye strømprisene. I denne perioden var avgiften på elektrisitet 8,91 øre/kWh. Satsen for resten av 2022 er satt til 15,41 øre/kWh, som er 1,28 øre/kWh lavere enn i 2021, melder SSB.