– Vi er glade for at utvalget er så tydelige som de er: Hovedproblemet er ikke prisdannelsen i markedet. Å skylde på dette vil være å skyte budbringeren. Veien til konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser er gjennom økt produksjon av fornybar energi, kombinert med energieffektivisering, sier Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge i en pressemelding.

Utvalget understreker at tilgangen på energi vil være helt avgjørende for prisnivå og forutsigbarhet. Uten en sterk norsk kraftbalanse vil det være umulig å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser i framtiden. Regjeringens fjerning av høyprisavgiften i statsbudsjettet er et skritt i riktig retning for å få på plass investeringer og stimulere til en bedret kraftbalanse. Regjeringens forslag til skatt på vind er imidlertid uheldig med tanke på investeringer og dermed for kraftbalansen. 

Regjeringen kan sørge for konkurransedyktige strømpriser ved å bedre rammevilkårene for utbygging av fornybar energi. Ved å legge til rette for fastprisavtaler og andre former for prissikring kan forbrukerne få mer forutsigbare strømpriser.

Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge. Foto: Fornybar Norge
Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge. Foto: Sezer Subasi/Fornybar Norge

– Vi må ta på alvor den voldsomme påkjenningen folk og bedrifter har opplevd som følge av høye kraftpriser. Utvalget er tydelig på at forbrukerne må kunne velge strømprisavtaler som gir dem en mer forutsigbar strømregning. Vi håper politikerne legger til rette for gode rammebetingelser slik at bransjen kan tilby dette, sier Standal.

Bakteppet for at utvalget ble satt ned, var de høye kraftprisene som Norge og Europa opplevde, blant annet som følge av Russlands invasjon av Ukraina, utfall av fransk kjernekraft og en ekstraordinær situasjon i energimarkedet. Dette førte til en debatt om dagens markedsmodell og mange forslag på alternative organiseringer av strømforsyningen. Ekspertutvalget fremhever at et markedsbasert system innebærer lavere kostnader og færre naturinngrep enn alle andre forslag som har vært på bordet, og at alternative modeller ikke kan ivareta forsyningssikkerhet og effektiv utnyttelse av energiressursene like godt som dagens system. Det støtter Fornybar Norge.

– Et markedsbasert kraftsystem vil ha svingninger i pris ut fra mengden energi tilgjengelig til enhver tid. Men som utvalget fremhever, er dette den beste måten å sikre at vi til enhver tid har strøm i stikkontakten uten at kostnadene blir større enn nødvendig. Mye av inntektene som skapes i kraftmarkedet føres tilbake til felleskapet gjennom skatter og eierskap. Det gir politikerne mulighet til å omfordele til ulike grupper av forbrukere, formål og velferdstiltak, sier Standal.