Dette melder Geminor i en pressemelding. 

Geminors lagrings- og prosessanlegg i Landskrona i Sverige, som ble opprettet i 2015, skal nå gjennomgå en betydelig oppgradering. Selskapet ønsker å utvikle den 35 000m² store tomten fra såkalt C-tillatelse til B-tillatelse, som innebærer at kapasiteten både på lagring og håndtering av avfallsfraksjoner kan økes betydelig.

– Vi starter nå den omfattende søknadsprosessen som skal gjøre det mulig for oss å tilpasse HUB-en for fremtidig drift. En slik prosess er omfattende og kan ta flere år, og skal til slutt behandles av Länsstyrelsen, forteller Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius.

Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius. Foto: Geminor
Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius. Foto: Geminor

Bil, tog og båt

HUB-en i Landskrona er i dag den eneste i Geminor Gruppen som kan ta imot avfall både med bil og tog, og som også har umiddelbar nærhet til havn. Landskrona er dermed et sentralt anlegg for lagring og tilrettelegging av importert avfall for flere store energiforbrenningsanlegg i regionen.

– En oppgradering fra C til B-status gjør at vi kan tredoble vår lagringskapasitet fra dagens 10 000 tonn RDF og SRF. Når ferdig utbygget vil Landskrona-anlegget bli Geminors største med kapasitet for håndtering av nærmere 100 000 tonn avfallsfraksjoner, og det vil dermed passere anleggene både i Oxelösund og i danske Ålborg, forteller Mernelius.

Høyere krav til utslipp

B-sertifiseringen det nå søkes om stiller blant annet større krav til utslipp, brannsikkerhet og risikovurderinger. Dette innebærer tiltak som oppgradering av eksisterende lagringsbygg, samt asfaltering av hele anleggstomten. Samtidig vil det åpnes muligheter for utvikling og lagring av nye avfallsfraksjoner, så som biobrensel, plast- og papiravfall.

– Denne oppgraderingen er ikke bare nødvendig, men helt vesentlig for å kunne tilby flere, bedre og mer bærekraftige tjenester i framtiden. Et av tiltakene blir å drifte HUB-en med en helt fossilfri maskinpark.

– En oppgradert HUB med større kapasitet vil bety at vi kan øke fleksibiliteten og tilrettelegge bedre for våre partnere i regionen, avslutter CM for Geminor i Sverige, Per Mernelius.