Dette melder FutureBuilt.

Skur 38 ble oppført som lager i 1915, og bygget om til hovedkontor for Oslo Havn i 1987. Bygget er ikke oppgradert siden 1987, og har derfor behov for en tidsriktig rehabilitering og en innvendig modernisering.

Bygget står på Byantikvarens gule liste og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Men det legger ikke en demper på miljøambisjonene, snarere tvert imot. Bygget skal nemlig rehabiliteres etter sirkulære prinsipper. Eksisterende konstruksjoner skal bevares der det er mulig og oppgraderes bygningsfysisk for forlenget levetid.

Når bygget nå rehabiliteres, har Oslo Havn satt i gang en stor kartleggingsprosess for å avdekke hvilke bygningsdeler som egner seg til gjenbruk i prosjektet eller i andre prosjekter. FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg legges til grunn.

- FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse prosjektene i byggenæringen. Oslo Havn har høye miljøambisjoner. Derfor er vi svært glade for at Skur 38 nå blir synliggjort som ett av forbildeprosjektene til FutureBuilt, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Pia Bodahl, fungerende daglig leder i FutureBuilt, er glad for å få Oslo Havn som en samarbeidspartner. - Produksjon av byggematerialer medfører store miljøbelastninger, og FutureBuilt vil gjerne ha flere prosjekter i porteføljen med fokus på sirkulærøkonomi. Vi trenger utbyggere som går i front, så vi får vist at det er mulig for byggebransjen å gi et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Bodahl.

Unik beliggenhet og større åpenhet

Skur 38 har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø, med Fiskehallen og den gamle kornsiloen i umiddelbar nærhet. Rehabiliteringen av bygget skal bidra til utviklingen av området, og samtidig ivareta den maritime kulturhistorien.

- Vår miljøambisjon for rehabiliteringen av Skur 38, er å oppnå BREAAM-NOR Excellent sertifisering. Det er det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg, og svært ambisiøst for en mer enn hundre år gammel bygning. Rehabiliteringen av Skur 38, og samarbeidet med FutureBuilt, vil gi oss nyttige erfaringer og kunnskaper for andre bygge- og rehabiliteringsprosesser i Oslo Havn, sier eiendomsdirektør Åsa Nes. 

For å synliggjøre byggets historie som opprinnelig lagerbygg, vil det bli gjort endringer både i fasadene og innvendig. Tilbygget fra 1950 hadde en åpen loggia for Amerika-linjen med kraftige, åttekantete søyler, og her skal det etableres en tilbaketrukket glassfasade hvor de store søylene vil bli eksponert. I tillegg skal de opprinnelige lasteportene i fasaden gjøres mer fremtredende.

Bygget skal bli mer åpent med flere publikumsfunksjoner på plan 1. Her bygges det et besøkssenter som skal formidle Oslo Havns betydning og formål, med fokus på Oslo Havns bærekraftambisjoner og -tiltak.

Et møtesenter med store møterom, og et undervisningsrom med egen inngang, vil kunne leies av eksterne virksomheter som har tilholdssted i området. Kantinen vil være åpen for andre virksomheter i området, og det legges til rette for mulig cafédrift, åpent for publikum, i deler av året.