Dette melder Eaton. 

Sommeren 2020 sto nye Tvedestrand videregående skole og idrettsanlegg ferdig. Energiforsyningen består av 4 400 kvadratmeter med solceller som kan produsere 680 000 kWh i året, samt energibrønner som gjør skolens varmepumper svært energieffektive. I tillegg har skolen investert i et energilagringssystem fra Eaton som delvis er bygget opp av gamle Nissan Leaf-batterier. Batterisystemet lagrer solstrømmen og styrer energien på en økonomisk og samfunnsnyttig måte.

- Fylkeskommunen ønsket å teste energilagring i kombinasjon med solcellene, og fikk 1 255 800 kroner i Enova-støtte for å realisere prosjektet. Målet med batteriene er å redusere dyre effekttopper, lagre solenergi ved behov og redusere belastningen på det eksterne energiforsyningsnettet, sier Hans Fløystad, rådgiver for utbygging av eiendom i Agder fylkeskommune.

Skolen er designet for å tilfredsstille FutureBuilts definisjon av plusshus, hvor fornybare energikilder skal tilføre bygget mer energi enn det driften av skolen krever. Det er i tråd med fylkeskommunens mål om å utvikle regionen på en bærekraftig måte.

- Skolebygg er særdeles viktige for dette satsningsområdet. Det å vise frem ny teknologi som batterier, solceller og energibrønner på skolene gir et stort nedslagsfelt med elevene. Det er tross alt disse som er fremtidens beslutningstakere, sier Fløystad.

Hans Fløystad, rådgiver for utbygging av eiendom i Agder fylkeskommune. Foto: Eaton

Agder fylkeskommune er oppdragsgiver i samarbeid med Tvedestrand videregående skole, der fylkeskommunen har ansvar for skolen og kommunen har ansvar for idrettsanlegget. Veidekke AS med LINK arkitektur har hatt totalentreprisen av byggeprosjektet.

Batterisystemet på skolen består av en kombinasjon av nye og gamle battericeller, og har sammenlagt en kapasitet på 434 kilowattimer. Energistyringsselskapet Eaton samarbeider med Nissan om gjenbruk av elbil-batterier. Når Nissans elbil-batterier har tapt om lag 20 prosent av sin kapasitet, egner ikke batteriene seg lenger til kjøring. Battericellene blir da testet av Nissan, og sendt til Eaton som gjenbruker cellene i sine batteripakker.

Erichsen & Horgen har bistått med dimensjonering av batteripakken, og anslår at skolen kan få en årlig besparelse på mellom 70 000 og 100 000 kroner, kun som en følge av redusert effektledd.

Batteripakken gir økonomiske gevinster ved at skolen får brukt mer av egenprodusert solenergi og at dyre effekttopper kuttes. I perioder uten produksjon av solenergi vil batteribanken utnytte døgnvariasjoner i strømprisene og fjerne toppene i strømforbruket.

- Kombinasjonen av energilagring og fornybare energikilder på Tvedestrand videregående skole er svært fremtidsrettet. Batteriteknologi er fortsatt relativt nytt, og det er viktig at større aktører er villige til å investere i, lære om og ta i bruk teknologien, sier Jon Helsingeng leder i energistyringsselskapet Eaton Norge.

- Samfunnet elektrifiseres i rasende fart, og det øker behovet for batterier som kan kutte dyre effekttopper, lagre solenergi og være en energireserve i tilfelle strømbrudd. Vi er helt avhengige av gode lagrings- og styringssystemer for å kunne erstatte fossil energi med fornybar energi. Dette prosjektet viser at Agder fylkeskommune er svært frempå i denne utviklingen.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du finner i EnergiRapporten nr. 38/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!