Dette sa Thor Christian Tuv og Thor Brubakken fra Solenergi FUSen på webinaret “Lønner solceller seg i Vestfold, Telemark og Agder?” som ble arrangert onsdag den 16. mars.

Finanskostnader og driftskostnader kommer i tillegg. - I regneeksempelet har vi ikke tatt med finanskostnader. Dette fordi det er jo avhengig av hva slags forhold man har til banken, hvor mye egenkapital man har og så videre, sa Tuv.

I eksempelet har de tatt utgangspunkt i 1 500 m2 med solceller på et flatt tak, og en produksjon på 150 kWh per kvadratmeter. Over 30 år vil dette taket gi en produksjon på 6 750 000 kilowattimer. -Utbyggingskostnaden som er brukt i eksempelet, er på kr. 1 300 per kvadratmeter. Ganger vi det med antall kvadratmeter havner vi på 2 000 000 kroner. Deler vi 2 000 000 kroner på 6 750 000 kilowattimer, så havner vi på en investeringskostnad på 0,29 kr/kWh for hele anlegget, sa Tuv.

Driftskostnad mellom 5 og 10 øre/kWh

Solenergi Fusen foreslår å sette av mellom 0,5 til 1 prosent av investeringskostnaden til drift, noe som i dette eksempelet vil utgjøre mellom 5 og 10 øre per kilowattime. - I denne typen anlegg er det ikke bevegelig deler. Det er ikke noe som skal oljes eller smøres. I et solcelleanlegg er det ettersyn og forebygging som er nøkkelen til å holde kostnadene lave, sa Tuv.

En del kan man gjøre selv som blant annet å følge med i en app for å se om anlegget produserer som det skal. - tillegg må solcelleanlegget inspiseres. Det kan gjøres samtidig som man sjekker andre ting på taket. Man må sjekke om det er fuglereir, om det har blåst opp søppel og om det er begroing som legger seg på panelene, sa Tuv.

- Mange firmaer har driftsavde linger som tar seg av dette. Men vi kan også tilby serviceavtaler for å ta oss av overvåkningen. Da griper vi raskt inn hvis det skulle komme en alarm. Men, mange mener de har nok interne ressurser til å ta seg av dette, sa Tuv.

Må ikke vaskes

Solcellepaneler trenger ikke å vaskes. - Vi monterte et anlegg nær et av Oslos mest trafikkerte veikryss i 2013. Vi har serviceavtale på anlegget og er innom og inspiserer det jevnlig. Det har ikke vært nødvendig å vaske panelene på disse ni årene. Det tar naturen seg av, sa Tuv.

Halve taket egnet for montering

- Har man et flatt tak med lite tekniske installasjoner og få sluk, så kan man regne med å montere solceller på cirka 50 prosent av taket, sa Tuv. - Man bør ikke være for optimistisk. Det er ofte flere ting som begrenser arealet enn man tror i utgangspunktet.

- Vi legger til rette for at paneler ikke skal havne i skygge, og det trenges en del gater i anlegget for å komme til når det gjelder drift og vedlikehold, sa Tuv.

Panelene største andel av investeringen

Av investeringskostnaden, så står solcellepanelene for cirka halvparten av investeringen. Kostnader for utstyr og arbeid deler den resterende halvparten. Utstyret består av invertere, kabelgater, kabel osv. I arbeidet inngår prosjektering, logistikk, montering, kvalitetssikring og idriftssetting av anlegget.- I Vestfold, Telemark og Agder ligger investeringskostnadene fra kr. 1 100 til kr. 1 450 per kvadratmeter. I tillegg kan det tilkomme kostnader for elektrotilkobling. På gamle bygg må man kanskje gjøre en oppgradering på elektro samtidig, sa Tuv.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 10/2022. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!