Dette sa Øyvind Lunde fra Lillestrøm kommune i et innlegg på webinaret ”Energi til fredagskaffen” den 17. februar. Webinaret ble arrangert av NVE, KS og NKF.

– Plasserer man solceller i sydlig retning med 45 graders vinkel, så gir det flest kilowattimer, men det gir all produksjon mellom 09.00 og 18.00, med en stor overproduksjon midt på dagen, sa Lunde.

– Plasserer man solcellene med en øst-vest-orientering, så vil vi få mer produksjon morgen og ettermiddag/kveld når strømprisen er høyest. Vi synes det er greit å bruke en øst-vest-orientering på grunn av strømprisene, sa Lunde. 

Han antar at etter hvert som det blir satt opp flere solcelleanlegg, så vil det føre til et enda større dropp i strømprisen på midten av dagen. – Da vil øst-vest-orientering av solcellene kunne bli enda mer attraktivt, selv om det totale solstrømutbyttet er noe dårligere, sa han.

– Øst-vest-orientering bidrar også til at det blir enklere for de som har et solcelleanlegg å bruke mer av strømmen de lager selv. Det begrenser spisslastbehovet morgen og ettermiddag fra andre ikke alltid så utslippsfrie energikilder, sa Lunde. 

Fasademonterte solceller kan være et godt alternativ

Skolene er ikke i drift midt på sommeren, da energi fra solceller gir mest. Da mener Lunde at fasademonterte solceller kan være et godt alternativ. – Et fasademontert anlegg gir lavere produksjon midt på sommeren, men kan gi et godt utbytte allerede fra slutten av februar frem til skolen slutter, og fra skolen begynner i august til oktober/november, sier han.  

– Samtidig er det sånn at tak snør ned. Men, fasader vil det aldri legge seg snø på. Da har man mulighet til å få med seg hver eneste solstråle, sa Lunde. 

– I tillegg kan solceller på en fasade være et alternativ til annen fasade, som til og med kan være dyrere enn solceller per kvadratmeter. Skal man bytte fasade, så bør man absolutt se på en bygningsintegrert fasade med solceller, sa Lunde.

– Skal man forsvare det økonomisk, så er det i så fall merkostnaden for en solfasade man må ta med i beregningen og ikke hva selve solcellene koster, sa Lunde.

Lunde mener det er viktig å huske på at solceller også er bygningsmateriell. – Det finnes solceller som likner blanke skiferplater, som man kan legge på kirketak, eller andre tak, som gir et godt solutbytte, sa han.

Flytt forbruk til tidsrom med høy solproduksjon

– Når man først har et solcelleanlegg, så bør man fortrinnsvis bruke den solstrømmen man produserer selv, for å unngå for mye eksport, sa Lunde. – Ved å bruke strømmen selv sparer man nettleie.

Da mener Lunde at man bør vurdere å flytte forbruk til den tiden av dagen man har høy produksjon av sol. – Det kan være elbilading og oppvarming av vann i beredere, sa Lunde. 

I fremtiden trenger man fleksibilitet når det gjelder forbruket, og da er det viktig å ha tilgang til de lastene som kan kobles ut, sa Lunde.

– Vi har bestemt at alle varmtvannsberederne i Lillestrøm kommune skal ha en styring som gjør at vi på en enkel måte kan gå inn og slå av en bereder i opptil en halv dag. Det er en sånn fleksibilitet vi vil være avhengige av for å få utnyttet solkraftproduksjonen best mulig, sa Lunde.

Skulle ideelt sett begynt med solceller for flere år siden

– Vi har fått aktualisert solceller og strømproduksjon nå på grunn av den kraftsituasjonen vi har havnet i. I fjor var det rekordpriser, og det gjorde det veldig attraktivt å installere solceller.  Ideelt sett skulle vi ha begynt for flere år siden, og hatt anlegg oppe å gå i fjor, men sånn ble det dessverre ikke, sa Lunde.

– Vi har bestemt oss for å se på potensialet på byggene våre. Først og fremst bo- og behandlingshjem som har drift 24/7 gjennom hele året, også når solproduksjonen er på topp, sa Lunde.

– Vi har brukt solkart.no for å finne ut av potensialet. Og ut ifra det jeg fant der, lagde jeg et estimat på hva disse byggene kunne få plass til av solceller, hva det ville koste å montere, og hva utbyttet vil være over året, sa Lunde.

Dette ble spilt inn til politikerne i Lillestrøm kommune, og det ga god respons. – Vi fikk mer penger enn vi hadde håpet på, sa Lunde.

Lese hele saken i EnergiRapporten  8/2023. Du kan bestille abonnement her!