Dette sa gruppeleder for solenergi og lagring i Norconsult, Mari Lauglo, i et innlegg  på webinaret ”Energi til fredagskaffen” den 17. februar. Webinaret ble arrangert av NVE, KS og NKF.

– Her kommer plan- og bygningsloven inn. Man må sjekke om man får lov til å bygge anlegget. Det kan være utfordringer på eldre og verneverdige bygg, sa Lauglo.

– Da er det fint å huske på de mulighetene som finnes, for eksempel at det finnes solcellemoduler som ser ut som andre bygningsmaterialer. Ved å benytte disse kan det være lettere å få godkjent byggesøknaden, sa Lauglo.

Andre vurderinger som må gjøres, er monteringsløsninger, type solcellepaneler, størrelse på anlegget og en sammenlikning av energiproduksjon og energiforbruk. – Til sammen vil alle disse vurderingene avgjøre lønnsomheten for anlegget, sa Lauglo. 

– Investeringskostnaden påvirkes også av hvor enkelt det er å tilknytte anlegget, og om det er en enkel installasjon, sa Lauglo.

Men man trenger ikke bare å tenke økonomisk lønnsomhet. Et solcelleanlegg vil også kunne føre til en positiv klimapåvirkning, sa Lauglo.

- Sjekk praktiske forhold

Ifølge Lauglo er det viktig å være observant på de praktiske forholdene tidlig. Det kan være forhold som kan stoppe utbyggingen. 

– Hvis taket man planlegger å plassere solcellene på ikke tåler vekten, så er det bortkastet å bruke tid på akkurat det bygget, sa Lauglo.

– Man må også tenke på restlevetiden til taktekket. Et solcelleanlegg har en forventet levetid på cirka 30 år, så hvis man må bytte taket om 10 år vil det være uheldig for akkurat dette anlegget, sa Lauglo.

Lauglo mener også det er viktig å se på den elektriske tilknytningen.
– Er det plankekjøring, så er det fint. Men hvis man må utvide hovedfordelingen for å få fysisk plass til det nye anlegget, så kan det bli uforholdsmessig dyrt. Og da er kanskje ikke ideen så god lenger, sa Lauglo.

– Man må rett og slett tenke igjennom hvor anlegget skal plasseres, og hvilket areal som skal brukes.

- Lag en prioriteringsliste

– For byggeiere som forvalter store bygningsmasser, som en kommune, kan det være vanskelig å vite hvilke prosjekter man bør prioritere å bruke penger på først. Hvor er det mest egnet og hvor kan man raskest sette opp et anlegg, sa Lauglo.

Løsningen, ifølge Lauglo, er å gjøre en utredning, slik at man ender opp med en prioritert rekkefølge for hvilke bygg man først bør etablere solcelleanlegg på.

– Rekkefølgen avgjøres av hva man vektlegger. Noen vil vektlegge hvor det er mulig å etablere først, mens andre vil ønske å prioritere de mest økonomiske anleggene, sa Lauglo.

– Hvis man har flere prosjekter, så er det en god idé å lage en prioriteringsliste, og i alle fall hvis man ønsker å bruke pengene på riktig måte, la hun til.

- Rammeavtale kan være en god idé

– Det som er spennende nå, er at det har begynt å komme en del rammeavtaler på plass mellom kommuner og tilbydere av solcelleanlegg. Tidligere var det mest offentlig utlyste konkurranser, men når man skal kjøpe mange anlegg, så kan det være en god i idé å gå inn på en rammeavtale, sa Lauglo.

Les hele saken i EnergiRapporten  9/2023. Du kan bestille abonnement her!