Begge selskapene har stor tro på sol- energi som en viktig del av løsningen for at Norge skal bli fornybart, og mener partnerskapet vil bidra til en raskere overgang til et bærekraftig samfunn, melder selskapene i en pressemelding.

- Vi er svært fornøyde med å få Akershus Energi inn på eiersiden i selskapet. De har lang erfaring og bred kompetanse innen fornybar energi, sier Thor Christian Tuv. - Selskapet er solid og tenker langsiktig på lik linje med oss.

Gründeren Thor Christian Tuv startet selskapet FUSen i 2012. Selskapet har ledet an i utviklingen av solenergi i Norge, og har erfaring fra bygging av over 100 000 m2 med solkraftverk på tak og fasader.

- Med Akershus Energi som deleier blir solenergiselskapet styrket finansielt, og det kommer inn en nyskapende og vekstorientert deleier for å øke vår satsing på sol, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen. - Emisjonen gir grunnlag for ytterligere utvikling av selskapet. Vi tenker ekspansivt og ser store muligheter i Norge i årene fremover, sier Tuv.

Akershus Energi har drevet med vannkraft i snart hundre år og fornybar fjernvarme siden 2005. Selskapet har lagt en ny strategi for å satse bredere innen fornybar energi som sol, vind og hydrogen.

- Vi trenger mer fornybar energi for å bli et mer bærekraftig samfunn. I Akershus Energi utvikler vi vannkraftproduksjonen, men vi satser også bredt på annen fornybar energi. Vi er nå svært fornøyde med å bli deleier i FUSen, for å øke satsningen innen solenergi, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Fra sitt nye avdelingskontor på Solsiden i Lillestrøm, er Frank Sagvik strålende glad for at avtalen med FUSen er i havn. - Vi anser FUSen som det beste solkraftselskapet i Norge rettet mot bedriftsmarkedet, og vi ser virkelig fram til dette samarbeidet, sier Frank Sagvik, som er direktør i Ny fornybar i Akershus Energi.

- Gjennom samarbeidet så langt er vi imponert over selskapet og ledelsen. De er helt på linje med våre planer om vekst og utvikling, sier Sagvik.

Akershus Energi har vært engasjert i solenergi siden 2013 da de åpnet Norges største solvarmeanlegg i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Innen solkraft er selskapet deleier i Otovo som leverer solcelleløsninger til privatmarkedet.

Akershus Energi og FUSen er begge medlem i Solenergiklyngen som er en nasjonal næringsklynge for solenergi.