Energikrisen og den raske veksten i solcelleutbygging i Norge taler nå for at det er endret faglig grunnlag for samfunnsnytten av batteriløsninger og systemer for smartstyring av strøm fra solceller på bygg, melder Solenergiklyngen.

Dette bør derfor  inkluderes i Enovas støtteordninger til moden teknologi for husholdninger, lokale energiområder og bedrifter.

Les mer her.