I februar annonserte Å Energi at de skulle etablere et pilotanlegg for grønn hydrogenproduksjon på Pikerfoss, med produksjonsstart innen utgangen av 2025. Nå er det klart at det er Nilsson Energy som skal være totalentreprenør på anlegget, meldes det i en pressemelding.

– Skal vi nå klimamålene er vi avhengig av nye, utslippsfrie energiløsninger. I Å Energi går vi foran for å løfte den norske hydrogensatsingen og skape muligheter både for ny fornybar energi og industriutvikling fremover. Vi er fornøyde med å få Nilsson Energy med på laget, sier Atle Knudsen, konserndirektør for Ny Industri i Å Energi.

Ansvarlig for hydrogen i Å Energi, Sivert Eliassen, ser fram imot fortsettelsen.

– Nilsson Energy har fra start vært løsningsorienterte og opptatt av å forstå våre behov, noe vi skal bygge videre på nå som vi går inn i en gjennomføringsfase i prosjektet, sier Sivert Eliassen, ansvarlig for hydrogen i Å Energi.

Byggestart vil være våren 2025. Nå skal tiden brukes på prosjektering.

– Dette er en viktig kontrakt for Nilsson Energy. Kjemien med Å Energi har vært god fra første stund, og det er et spennende prosjekt som passer godt for oss. Vi ser muligheter for flere prosjekter både med Å Energi og i det norske markedet framover, sier Roger Göthberg, CEO i Nilsson Energy.

Små arealinngrep og lavt miljø- og klimaavtrykk

Pilotanlegget samlokaliseres med Pikerfoss vannkraftverk, noe som sikrer små arealinngrep og lavere miljø- og klimaavtrykk. Hydrogenanlegg er lite arealkrevende, og samlokalisering med vannkraftverk gjør at utbygging og produksjon tar i bruk eksisterende infrastruktur som veier og strømnett.

Anlegget vil gjøre grønt hydrogen tilgjengelig sentralt på Østlandet. Det vil ha en installert effekt på 2 MW, som gir en årlig produksjonskapasitet på 280 tonn hydrogen. Dette innebærer at 3 millioner kilometer med lastebiltransport årlig kan kjøres uten utslipp.

Konsernet har allerede inngått avtale om leveranse av hydrogen med Westgass Hydrogen. Etter planen skal hydrogenproduksjonen ved Pikerfoss være i gang innen utgangen av 2025.