Av Yngvar Ødegaard, industridirektør i Schneider Electric Norge

Digitalisering og automatisering av produksjonen er avgjørende for konkurranseevnen og den bærekraftige utviklingen av norsk industri. Som en som har vært dypt involvert i automatiseringsdebatten i mange år, konstaterer jeg at det er minst fem barrierer mot å ta sunne beslutninger om nettopp digitalisering og automatisering. En bred holdningsendring blant bedriftsledelsen er nødvendig for å overkomme dem.

Manglende strategi og frykt for det ukjente 

Manglende strategi og forståelse blant ledelsen er kanskje den største barrieren. Bedrifter trenger en tydelig digitaliseringsstrategi, som inkluderer teknologi og menneskelige ressurser, samtidig som den anerkjenner digitaliseringens rolle i sluttproduktet.

Uten en strategi er det vanskelig å ta nødvendige beslutninger om investering og implementering. Ledelsen må også ha dyp forståelse for tilgjengelige teknologiske løsninger for å skape et positivt endringsmiljø. Motstand mot endringer er den største barrieren. Mitt beste råd her er å søke rådgivning.

Mangel på ferdigheter og trening

I krig vil du kalle det en tangmanøver. På den ene siden er trusselen at færre og færre mennesker vil kunne programmere de 'gamle' systemene. De unge gidder ikke, og de som kan det, blir eldre. Trusselen er at alle bedrifter er i ferd med å digitalisere. Det betyr at alle kjemper for de samme menneskelige ressursene. Poenget mitt er at du aldri vil tiltrekke de riktige digitale ferdighetene til din bedrift hvis du ikke kan tilby et attraktivt, fleksibelt automatiseringsmiljø basert på åpne standarder. Med det riktige teknologiske valget øker du derfor muligheten for å rekruttere de riktige medarbeiderne.

Bekymringer om datasikkerhet

Bekymringer om datasikkerhet og databeskyttelse er en barriere for digitalisering og automatisering. Økt risiko for cyberangrep og datalekkasjer kommer med selskapers økte datamengder. Bedrifter er bekymret for om de kan beskytte data og oppfylle strenge sikkerhetskrav, og mange er derfor nølende med å investere og implementere nye, nødvendige teknologier. Å gjøre deg selv mer sårbar for angrep, er en relevant bekymring, men det bør ikke brukes som en unnskyldning for å unngå forretningsutvikling. Vær oppmerksom på sårbarheter og sikre virksomheten din best mulig, uavhengig av oppsettet ditt.

Utdatert infrastruktur og teknologi

Utdatert infrastruktur og teknologi er et hinder for digitalisering og automatisering. Mange bedrifter mangler moderne teknologi og infrastruktur som er klar for disse prosessene. Dette gjør det vanskelig å implementere nye løsninger og skape effektive produksjonsprosesser. Oppgradering og modernisering av eksisterende infrastruktur og teknologi er nødvendig for å kunne implementere automasjon og nye teknologier. Det krever investeringer i programvare og nettverksløsninger som støtter digitalisering og automatisering. Dette kan være en økonomisk utfordring som krever nøye planlegging og ressursprioritering. Mitt råd er å kartlegge bedriftens behov og fokusere på områder med størst nytte til å begynne med.

Frykt for tap av jobb

Mange bedrifter opplever at ansatte uttrykker motstand mot endringer og frykt for å miste jobben i forbindelse med planer om digitalisering og automatisering. Skap en trygg og motiverende kultur slik at ansatte kan omfavne nye teknologier og arbeidsmetoder. Kommunikasjon og involvering av ansatte er viktig for å møte frykt og skape positivitet rundt digitalisering og automatisering. Fokuser på omskolering og opplæring av ansatte slik at de kan tilpasse seg nye oppgaver og roller. Folk i industrien er fortsatt sysselsatt, men med andre oppgaver. Selv startet jeg karrieren for mange år siden som elektroingeniør og har havnet et helt annet sted i dag. Mange av oss kjenner nok igjen det.

I den perfekte verden

Min anbefaling er å lage en langsiktig investeringsplan som identifiserer kritiske områder for oppgradering og modernisering, inkludert overgang til moderne, fleksible produksjonslinjer og avansert programvare for effektiv datautveksling og kommunikasjon. Samarbeid med eksterne partnere og teknologileverandører gir tilgang til siste teknologi og kompetanse og reduserer risiko og kostnader ved implementering av nye systemer og automatisering. Oppgradering og modernisering av infrastruktur og teknologi er avgjørende for effektiv digitalisering og automatisering av produksjonen. Bedrifter må anerkjenne og takle denne utfordringen for å opprettholde konkurranseevne og bærekraft i den digitale og automatiserte verden.