Før fellesferien fikk et kommunalt boligbygg med åtte boliger på Haugerud i Oslo splitter ny fasade og nytt tak, noe som medvirker til å redusere energiforbruket med seksti prosent. Fasadeelementene har blitt spesialbygget og klargjort for montering hos leverandør Lindal Smith Elementer i Risør, melder Boligbygg.

- Fasaden får integrerte solceller i sydveggen. Disse produserer elektrisitet som brukes til ventilasjon i bygget, som igjen skjer gjennom en innebygget ventilasjonskanal i fasaden på andre siden av bygget, forteller Vera Lukina. Hun er Boligbygg Oslo KFs prosjektleder i EU-prosjektet 4RinEU. Målet i prosjektet er 60 prosent lavere energiforbruk i det ferdige bygget, samtidig som byggetiden reduseres med 50 prosent.

Fra 230 til 46 kWh per m2

- Opprinnelig ligger energiforbruket på cirka 230 kWh/m2. Estimert energiforbruk etter rehabilitering av bygget er cirka 46 kWh/m2. Det er også gjennomført målinger av energiforbruket og inneklimaet over ett år før rehabiliteringen, og tilsvarende vil gjøres etter bygging. Dette gjøres for å se den reelle effekten av tiltaket, sier Lukina til Tekniske Nyheter.

I tillegg til ny fasade med solceller og nytt tak, skal det etterisoleres utvendig mot varmetap i grunnen, og vinduer og ytterdører skal skiftes ut.

- Det installeres også balansert ventilasjon med varmegjenvinning, i stedet for naturlig ventilasjon, sier Lukina.

Det er integrert 16 solceller på 1,6 x 1 meter i fasaden. Totalt 25 m2. – Solcellepanelene forventes å produsere cirka 3 000 kWh per år, sier Lukina.

Nye muligheter for prefabrikkerte treelementer

- Det har vært veldig bra for oss i Lindal å jobbe med dette prosjektet. Dette er en ny måte å bruke prefabrikkerte treelementer på, og vi synes det er spennende å være med på å utvikle en SINTEF-godkjent måte å oppgradere eksisterende boliger til mer energieffektive boliger, sier Jan Lindal, daglig leder i Lindal Smith Elementer.

 -Samtidig ser vi at det er et nytt og stort marked for treelement-bransjen, og derfor har det vært lærerikt for oss å være med på dette pilotprosjektet.

Lindal forteller at de har hatt god bruk for sine erfaringer fra tidligere prosjekter. Samtidig har det kommet mange nye utfordringer.

- Det er for eksempel den første gangen som vi kjenner til, at solceller er blitt montert ferdige i en fabrikk sammen med ventilasjon og andre tekniske løsninger. Det har vært en tidkrevende prosess å finne gode tekniske, arkitektoniske og designmessige løsninger, sier Lindal.

Gjennom en løsningsorientert holdning og godt samarbeidsklima i prosjektet har man funnet fram til gode løsninger, og dette er erfaringer som Lindal kan ta med seg videre til nye prosjekter. Målet er at de nye fasadeelementene blir konkurransedyktige, og at prosjektet kan gjentas på andre bygg.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 20/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!