Hvert panel er vinklet så det oppstår et spill i fasaden. Panelene er innfarget på en måte som gjør at fasaden skifter nyanse alt etter hvordan lyset treffer solcellemodulene. Dette melder Grønn Byggallianse, som nylig var på studietur til København.

Prisen er på nivå med annen kledning, og det gjør det nå veldig aktuelt å tenke bygningsintergrerte solceller. Platene kan leveres med og uten solceller uten at man kan se forskjell, slik at man kan få et enhetlig utseende selv om platene mot nord ikke har solceller. Utvikler og leverandør av solcellefasaden er SolarLab.

Energimessig tilbakebetaling på to til tre år

Energiproduksjonen på Copenhagen International School dekker cirka 50 prosent av skolens årlige energiforbruk. Panelene er også energieffektive i produksjon og for danske forhold. Grønn Byggallianse fikk opplyst at panelene har en energimessig tilbakebetalingstid på to til tre år. I tillegg spares energiforbruk og klimagassutslipp knyttet til produksjon av en alternativ fasade. 

Solcellefasaden blir en av Danmarks største

Solcelleanlegget på bygget dekker et samlet areal på 6 048 kvadratmeter, noe som gjør det til et av Danmarks største solcelleanlegg integrert i et bygg, melder cfmoller.com. Solcelleanleggets forventede årlige produksjon er cirka 300 000 kWh.

I tillegg til å bidra til skolens grønne profil skal solcellene også inngå som en fast del av skolens undervisning, slik at elevene kan følge energiproduksjonen og utnytte data blant annet i fagene fysikk og matematikk. Formålet med solcellene er både å sørge for et bærekraftig energiforbruk og å gi elevene gode miljøvaner og bevissthet rundt fornybar energi.