Seminaret er gratis og arrangeres av flere organisasjoner.

Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover. Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Høsten 2023 introduserte Enova flere nye program med investeringsstøtte både for boligselskap (borettslag og sameier), yrkesbygg og energisentraler. 

dette seminaret får du møte nøkkelpersoner i Enova som presenterer støtteordningene og erfaringer så langt, og hva som kreves ved søknader til Enova, skriver Novap på sine nettsider.

Seminaret retter seg spesielt mot byggeiere, leietakere av yrkesbygg og rådgivere/leverandører som skal bistå i planlegging og gjennomføring av energieffektivisering av eksisterende bygg. Del 1 av seminaret vil også ha nytte for eiere av yrkesbygg og styrer i borettslag og sameier som er i startgropa for energioppgradering.

Dato: 14.02.24, 11:30-14:00

Sted: Nationaltheatret konferansesenter


Arrangementet blir også streamet. 

Påmelding og program her!