Tiltaket hadde som hensikt å adressere flere aspekter, som blant annet FN´s klimamål, besparelser i renhold samt økt mobilitet blant ansatte, melder BLDNG.ai.

Bakgrunnen for dette hårete tiltaket, er bruk av sensorikk og data fra BLDNG.ai. Data gir solid grunnlag for å kunne fatte beslutninger rundt utnyttelse av areal og tilstedeværelse av de ansatte. Data viste at i fellesferien var det rom for å stenge to etasjer, for å teste hvilke gevinster dette kunne gi – i tillegg til et solid tiltak mot FN´s bærekraftsmål nummer 8, 12 og 13: anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon samt å stoppe klimaendringene. 

I tillegg gir stenging de ansatte mulighet til å samhandle mer på tvers, da enkelte miljøer må i større grad benytte seg av det aktivitetsbaserte konseptet i bydelshuset.

Hva ble resultatet av stengingen? Konklusjonen er klar, bydel Alna ønsker i alle ferier (og i tider med mindre belegg) å gjøre konkrete vurderinger på å stenge ned/redusere areal i sitt bydelshus.

- Om de ansatte verdsatte tiltaket er kanskje to-delt, men jeg er sikker på at jo mer vi praktiserer dette og gjør det til en del av våre strategiske valg og vår kultur - så vil bevisstheten øke. Det som er utvilsomt er at alle ansatte verdsatte rene lokaler, og var innforstått både med de økonomiske besparelsene og deres bidrag for et mer bærekraftig samfunn, sier Monica Newman.

Videre er det større gevinster i besparelser relatert til renhold, energi og drift. I perioden fikk bydelen utført hovedrenhold uten innleide vikarer og overtid, da renholdet kunne utføres innen ordinær arbeidstid.

 Energiforbruket gikk ned, da strøm/belysning og klimaanlegg kunne skrues av i to etasjer. Videre ble mindre driftskostnader betydelig redusert. Den totale besparelsen i perioden på fire uker ligger på hele 350 000,-, og da er ikke klima-budsjettet medregnet.