Facebook og Fjernnvarme Fyns samarbeid er allerede i full gang, og fjernvarmen har selv investert 130 millioner danske kroner i et anlegg som mottar vann som i hovedsak er varmet opp med varme fra serverne i datasente-ret. De gode erfaringene skal også brukes i den nye bygningen.

I dag produserer datasenteret varme som tilsvarer 6 900 husstander. Når den nye databygningen med servere er i drift, vil det samlede varmeoverskuddet fra serverene levere nok varme til 11 000 husstander, ifølge Fyens Stiftstidene.