Dette sier Arne Høeg, partner og prosjektleder i Enerin AS til Norsk Varmepumpeforening (Novap). Enerin AS har kontorer i Florø, Bergen og Asker. 

Mer oppmerksomhet om reduksjon av energiforbruk

Toppledelsen i industriselskaper, opplever han som mye mer oppmerksomme på å få ned energiforbruket i egen virksomhet.  – De ser det som en viktig faktor for fremtidig lønnsomhet, men også for å være attraktive i markedet, sier Høeg. Han håper lønnsomhet er en fellesnevner også for leverandører, og mener det skal være mulig å oppnå god lønnsomhet både for kunde og leverandør hvis man tenker riktig hele veien. Da er helhetlig tilnærming viktig. 

– Vi ser alltid på alle varme- og kuldestrømmene under ett – vi starter alltid der sammen med kundene. Da ser vi hvor det passer å bruke våre varmepumper og hvor det passer å bruke andre typer varmepumper, sier Høeg. 

Klima er et viktig stikkord for attraktivitet i markedet, spesielt for næringsmiddelindustri som sjømat. – Både energiforbruk og CO2-utslipp per vare har blitt viktig for kundene, sier Høeg. Ifølge SSB sto industrien for 23 % av Norges klimagassutslipp i 2019, og om lag 24 % av dette kommer fra industriell varme. 

– Varmebehovet i for eksempel næringsmiddelindustrien er så stort, cirka 5 TWh årlig, at det er mulig å vokse mye frem mot 2030, så fremt man klarer å lage gode, lønnsomme løsninger, sier Høeg ifølge Novap. I industrien blir tallene veldig store, og derfor tror Høeg det kan bli utfordrende å få på plass nødvendig vekst i produksjonen av varmepumper til industriell varme.