Dette skriver Svalbardposten. Nå er det planlagt å sette i gang et prøveprosjekt som er inspirert av Drake Landing Community i den canadiske provinsen Alberta. Der varmer man opp hus ved å bruke solfangere. En blanding av vann og glykol, oppvarmet av solen gjennom solfangerne, lagres i bakken hvor varmetapet er lite. Så utnytter man det varme vannet til å varme opp hus vinterstid ved hjelp av varmepumper.

Oppnådde 98 prosents solvarmeandel til romoppvarming

I Drake Landing Community blir 52 eneboliger varmet opp med lagret solenergi. Anlegget består av cirka 2 300 m2 med solfangere og et energilager bestående av 144 borehull med en dybde på 37 meter, kunne vi lese i EnergiRapporten i 2013.

Anlegget ble bygget i 2007. I sitt sjette driftsår satte de ny verdensrekord med 98 prosents solvarmeandel i oppvarmingen av leilighetene, meldte IEA SHC i 2013, da Drake Landing Solar Community fikk prisen SHC Solar Award. Les mer om prosjektet, her!

Driftsingeniør Rasmus Bøckmann orienterte nylig Longyearbyen lokalstyre om prøveprosjektet man ønsker å sette i gang lokalt. Han påpekte det problematiske misforholdet mellom strømforbruk og fjernvarmeforbruk i Longyearbyen, der strømforbruket har gått nedover og fjernvarmeforbruket har økt de siste årene. Dette skaper driftsproblemer for Energiverket, ifølge Svalbardposten.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 6/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!