Dette melder Aalborg Forsyning.

Dette er Kyoto Groups første kommersielle anlegg, som i dag blir åpnet i Aalborg Forsynings nye testsenter i Norbis Park. Det nye demonstrasjonsanlegget kalles Heatcube, og det er et saltbatteri som konverterer elektrisitet og lagrer den som varme inntil det er behov for det. Dette anlegget er det første i verden som bruker smeltet saltteknologi for lagring i forbindelse med fjernvarmenettet, og det er en av de store utfordringene i den grønne omstillingen som dette anlegget nå skal bidra til å løse - nemlig lagringen av fornybar energi.

- Vi har hatt et veldig godt og lærerikt samarbeid med Kyoto Group, og dette er akkurat et godt eksempel på hva vi ønsker å oppnå med vårt nye testsenter - nemlig å utvikle og demonstrere nye, banebrytende og grønne teknologier i samarbeid med bedrifter, forskere og myndigheter, sier Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning.

Store forventninger til Heatcube

I Kyoto Group er det også stor glede over å ha lykkes med å demonstrere funksjonaliteten og effektiviteten til anlegget. Forventningen er at Heatcube særlig vil få stor betydning i prosessindustrien, hvor det brukes mye varme:

- Jeg vil gjerne takke Aalborg Forsyning for det ekstraordinært gode samarbeidet. Vi er utrolig glade for den profesjonelle og vellykkede installasjonen og igangsettingen av Heatcube. Nå er vår klare forventning at Heatcube vil bane vei for en fremtid der industriell prosessvarme kommer fra ren, fornybar energi, sier Camilla Nilsson, administrerende direktør i Kyoto Group.

Aalborg Forsyning har overtatt driften av anlegget, som allerede har begynt å levere varme til fjernvarmenettet. Anlegget er planlagt med varmeleveranser på opptil 5.000 MWh årlig, tilsvarende det årlige varmeforbruket i omtrent 275 eneboliger.

Aalborg i fronten av den grønne omstillingen

Den offisielle åpningen av Kyoto Groups anlegg markerer også åpningen av Aalborg Forsynings testsenter i Norbis Park. Ordfører i Aalborg Kommune, Lasse Frimand Jensen, deltar i feiringen og gleder seg over utviklingen som skjer i Norbis Park.

- Aalborg Forsyning er i ferd med en utrolig spennende grønn omstilling i forbindelse med at Nordjyllandsværket avslutter produksjonen i 2028. Det er naturlig å plassere et testcenter i Norbis Park, for her er tilgang til unik infrastruktur og fantastiske muligheter for å teste grønne teknologier. Jeg er sikker på at testsentret vil bidra til å plassere Aalborg og Danmark i fronten av den grønne omstillingen, sier Lasse Frimand Jensen.