- Vi har bygd Norges første passivhus, og vi har bygd Norges første nullenergihus. Da kan vi ikke hvile; vi må utvikle oss videre. Vi fant ut at vi skulle bygge landets første GeoTermos, fordi det er utrolig viktig å lagre energi, sa teknisk leder Geir Andersen i Drammen Eiendom i et innlegg på Solenergidagen torsdag den 6. september.

- Vi synes det er viktig å være i utvikling, og vi kan bygge videre på den kompetansen vi har fra før, sa Andersen. – Dette er også et viktig prosjekt i forhold til effekt, da slike prosjekter kan redusere kostbar nettutbygging.

- Dette blir et forskningsprosjekt hvor mange store forskningsinstitusjoner er med, slik at vi kan dele informasjon og erfaringer. Dermed kommer vi litt videre her i verden, sa Andersen. Geotermosen bygges i forbindelse med en ny skole- og flerbrukshall på Fjell i Drammen, og den skal bygges i fjell. Den består av 100 brønner med en dybde på 50 meter. Brønnene er organisert i en sirkel med en diameter på 40 meter – Vi har boret hull i sirkler. Det er ikke så vanskelig. Vi har boret mange energibrønner fra før. Det må bare bores tettere, sa Andersen. – Det er veldig viktig å optimalisere og minimalisere energitapet. Man må isolere godt på toppen.

1 000 m2 solceller skal drive en CO2-varmepumpe

- GeoTermosen skal fores med energi fra en CO2-varmepumpe. Varmepumpen skal drives med strøm fra 1 000 m2 med solceller, og henter energi fra luften. Vanskeligere enn det, er det ikke, sa Andersen.

GeoTermosen skal levere energi direkte til et lavtemperatursystem. - Varmen henter vi fra midten av GeoTermosen, og kjøling henter vi fra ytterkanten, sa Andersen. De 1 000 kvadratmeterne med solceller er beregnet å produsere 135 000 kWh. - Det er beregnet en COP på 3,7. Dermed vil vi putte 500 000 kWh ned i GeoTermosen, sa Andersen.  I tillegg vil det tilføres energi fra solfangere, energi fra tørrkjølere og energi fra kjøling av bygg.

- Men vi kommer selvfølgelig til å tape noe energi.  Byggets energibehov er på rundt 350 000 kWh, og det skal vi prøve å levere direkte fra GeoTermosen hele vinteren, sa Andersen. 

Det er om våren og tidlig på sommeren det er aktuelt å hente energi til GeoTermosen fra tørrkjøleren. - Det vil også hentes energi fra bygget (kjøling). – Hvis det er 15 grader i luften, kan vi la energi gå direkte fra tørrkjøleren og ned i det ytre sjiktet i termosen. Fordi da kan vi blokkere de 7 til 8 gradene som er i fjellet rundt. Et av clouene i prosjektet er å få ned varmetapet, sa Andersen.

- Ytterst i sløyfa har vi blokkeringsringer, for å blokkere varmetapet. Dette er noe vi har erfaring med fra anlegget på Marienlyst. Der har det vært usedvanlig vellykket, sier Andersen.

 – GeoTermos har vist seg a? være en meget bærekraftig løsning for byggherren. Det vil kunne være en smart løsning for aktører som i det grønne skiftet ønsker a? tilby gode bærekraftige energileveranser, sier Geir Andersen i Drammen Eiendom KF.

Tekniske leder Geir Andersen i Drammen Eiendom KF i aksjon under årets Solenergidag. Foto: Tekniske Nyheter

Også varme fra solfangere

Det vil også bli montert 150 m2 med solfangere.  - Vi har gode erfaringer med solfangere fra Frydenberg skole. Midt på sommeren vil vi kjøre varme fra dem til GeoTermosen, sa Andersen. - Alt som blir produsert i juli, vil gå rett i termosen.

- Hvis vi skulle trenge noe mer energi, så kan det være at vi drar ut og kjøper litt. Vi har hatt tilfeller hvor spotprisen på strøm har vært nede i 3 øre/kWh. Vi kan produsere om natta, og da blir det rimelig, sa Andersen.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 26/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!