- Det viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en melding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Høringsforslaget "Klimabaserte energikrav til bygg" inneholder blant annet et forslag om å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at boenheter i småhus må ha skorstein.

Departementet går fortsatt gjennom høringen og innspillene til denne, men kan allerede nå si at skorsteinkravet består.