- Oppgraderingen av byggautomasjonsanlegget vil for vår fabrikks del bidra til 10-15 prosent bedre driftseffektivitet, gjennom blant annet bedre kontroll over produksjons- og arbeidsmiljø, aktivitetslogging og arealutnyttelse. Vi vil generelt sett få en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord, sier Steinar Elgvin, teknisk sjef hos Nortura Tønsberg i en melding fra Schneider Electric.

Gjennom den nye avtalen skal blant annet hard- og software skiftes ut til fordel for EcoStruxure Building Operations-systemet fra Schneider Electric.

Reduserer energiforbruket

I tillegg har Nortura Tønsberg installert energiovervåkingssystemet Power Monitoring Expert, som overvåker energiforbruk gjennom samspillet med nettilkoblede elektrokomponenter som effektbrytere og trådløse energimålere. Dette har i seg selv bidratt til en reduksjon av energiforbruket på rundt fem prosent.

- En mer fremtidsrettet, åpen og cybersikker teknologi vil medføre forenkling i bruk, økt sikkerhet og bedre kommunikasjon mellom systemene for bygg- og industriautomasjon, sier Svenn Erik Bredesen, salgsingeniør i Schneider Electric. Han har i syv år hatt et tett og godt samarbeid med Nortura Tønsberg.

- Investeringer av denne typen gir avkastning i form av en mye mer effektiv byggdrift. Nortura Tønsberg vil nå kunne integrere flere tredjepartssystemer enn tidligere og få bedre oversikt, sier Espen Granås, regionleder for Østlandet i Schneider Electric.

Utvidet fabrikk

Anlegget utvider kapasiteten i forbindelse med at griseskjæring flyttes fra Steinkjer og Stavanger til Tønsberg i 2023. Når aktiviteten samles på fabrikken på Sem, som har eksistert siden 1985, utvides denne fra 35 000 til 38 300 kvadratmeter, og den vil da håndtere en betydelig andel skjæring av gris i Nortura. Anlegget er Norges største pølsefabrikk.

- Med tilbygget vil vi doble kapasiteten på slakting og øke antallet ansatte med om lag 70 nye arbeidsplasser. For Vestfold og Telemark er dette en gledelig nyhet, ikke minst for våre eiere som er bøndene vi får råvarene fra, sier Therese Ryan, fabrikksjef på Nortura Tønsberg.

Gode tiltak for inneklimaet

Tiltakene vil bidra til bedre styring av innendørs luftstrømmer og temperatur, og vil komme produksjon og ansatte til gode.

- Vi oppnår en effektivisering ved at produksjonen blir mer strømlinjeformet, og ser at byggets energiflyt forbedres gjennom Schneider Electrics teknologi. Bedre styring av luftstrømmer og temperatur vil blant annet forhindre svinn knyttet til fordampning fra kjøttet, sier Steinar Elgvin.

Også trykkluften som brukes til å styre maskinene i prosessen, er med i miljøregnskapet. Trykkluftkompressorene produserer varme, som igjen benyttes til oppvarming av vann og fabrikklokalene.

-  Temperatur og fuktighet er de viktigste parameterene for å kunne overvåke og justere i produksjonslokalene, mens styring av karbondioksidinnholdet i lufta er mer sentralt for å garantere et godt inneklima i kontor- og felleslokaler som kantine og møtearealer, sier Elgvin.