Dette melder Enova.

Storvik er et globalt selskap som leverer teknologiløsninger til aluminiumsindustrien. Selskapet har hovedkontor i Sunndalsøra og er en leverandør til aluminiumsindustrien. Prosjektleder Endre Hånde i Storvik, tror prosjektet vil gi verdifull læring.

- Storvik er opptatt av stadig teknologiutvikling og innovasjon. Dette prosjektet vil sørge for at ressurser som ellers går tapt, blir gjenbrukt og det vil igjen gi et lavere energibruk i produksjonen av aluminium, sier Hånde.

- Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Da er gjenbruk og sirkulær økonomi viktig, og vi må dessuten satse på teknologi og innovasjon som bidrar til grønn omstilling og næringsutvikling. Prosjektet til Storvik er et flott eksempel på hvordan miljøavtrykket kan reduseres gjennom økt gjenbruk av materialer som ellers ville gått til spille, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Gjenbruk av materialer

Prosjektet skal utvikle teknologi som skal sørge for at materialer som brukes i aluminiumsindustrien kan resirkuleres etter at de er brukt. Det betyr at man slipper å deponere jern og kobber slik det gjøres i dag, men at disse sentrale metallene kan brukes om og om igjen.

- En av gevinstene her vil være at vi sparer CO2 både i produksjonen og i resirkuleringen av materialer. Men det er også viktig at vi her vil utvikle effektive katodebarer som gir besparelser i elektrolysen, framhever Hånde.

Godt spredningspotensiale

- Enova arbeider for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det dyktige og innovative miljøet hos Storvik skal nå finne gode løsninger for gjenbruk av materialer i industrien. Spredningspotensialet globalt for denne løsningen er bra og vil innebære et steg på vegen mot lavutslippssamfunnet, sier markedssjef for industri, Marit Sandbakk.