Da Geminors nye Sustainability Manager signerte for selskapet, hadde hun i hovedsak én ambisjon: Å kunne utgjøre en forskjell innen bærekraft i gjenvinningsbransjen. Med en fersk doktorgrad innen feltet mikroplast er den tidligere miljøforskeren godt kvalifisert for arbeidsoppgaven, melder Geminor i en pressemelding.

– Jeg har bruk det siste tiåret på miljøvitenskap, med fokus på innvirkningen mennesker har på planeten vår. Min doktorgrad tok meg til polarområdene, både Arktis og Antarktis, for å undersøke omfanget og konsekvensene av plastforurensing i disse områdene. Fra å ha rapportert om virkningene av plastforurensingen på noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, er det en svært interessant overgang å jobbe med utfordringene rundt avfallshåndtering, sier Jones-Williams.

For 32-åringen er det å være «en del av løsningen» den største motivasjonen for å jobbe i bransjen. 

Todelt fokus

Geminor er i en fase med rask vekst, noe som gjør det viktig å etablere en funksjonell og standardisert ESG- og bærekraftsplan på tvers av alle markeder.

– Vi jobber for tiden med et todelt fokus på bærekraft. På den ene siden har vi forskning og utvikling, og hvordan vi kan oppnå mer bærekraftig avfallshåndtering i fremtiden. Det andre fokusområdet er hvordan vi kan bidra igjennom mer åpenhet og deling av data. Vi må finne og rapportere om den mest effektive transporten, den mest miljøvennlige bruken av maskiner, samt sikre oss den mest bærekraftige avsetning uansett marked, sier Jones-Williams.

Et eksempel på nåværende prosjekter er «Pilot for ny kjemisk behandling av sirkulær plast», som er støttet av Innovasjon Norge. Målet med prosjektet er å tilrettelegge for at mer av plastavfallet kan sendes til kjemisk resirkulering, og dermed redusere utslippene fra restavfall som sendes til energigjenvinning.

Et utfordrende lovverk i EU

Geminor er et norskeid selskap, men har kontorer i flere land. En av de største utfordringene med å operere internasjonalt er at regelverket for håndtering av avfall varierer stort. Disse forskjellene skaper ofte en usikkerhet som hemmer bransjen, mener Jones-Williams.

– Det har vært en reell ulikhet i rapporteringsstandarder for bærekraft, noe som i mange tilfeller har ført til grønnvasking. EUs nye «Corporate Social Responsibility»-direktiv (CSRD) som skal øke selskapenes bærekraftsansvar, samt «European Sustainability Reporting Standards» (ESRS), som utarbeider rammeverket for hvordan dette skal gjøres, er begge svært velkomne direktiver. Det vil ta noe tid før disse kravene trer i kraft, men det er viktig at så mange bedrifter som mulig implementerer dette så raskt som mulig. Selv jobber vi med å innføre denne rapporteringsstandarden allerede før utgangen av året, sier Jones-Williams.

– Dessuten blir det stadig viktigere å bygge bevissthet og forståelse for bærekraft blant de ansatte, da dette er helt avgjørende for å nå våre felles mål. Bedriftskulturen må rett og slett baseres på en ny og grønnere virkelighet. Det handler i stor grad om å informere og fremme tett samarbeid rundt ESG-mål, samt å finne beste praksis i driften, avslutter den nye Sustainability Manageren i Geminor, Kirstie Jones-Williams.