Dette sa spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett på Varmepumpekonferansen i mars.

- Noen ganger får man inntrykk av at diskusjoner om hvordan energisituasjonen er, og hvordan ting skal bli, er preget av at folk leser om Texas, Hawaii og California, hvor energisystemet er helt annerledes enn i Norge, sier Bråten.

- På disse stedene er elektrisitetsbehovet på det høyeste når sola skinner, mens vi har det høyeste elektrisitetsbehovet når det er på det kaldeste og sola skinner veldig lite, sa Bråten.

Han sier at sola kan bidra også i kalde perioder, som i mars i år, men det gir oss ikke stor trygghet når det gjelder effekt, da det også kan være kaldt 5. januar eller 28. desember; dager da det så å si ikke er sol her i landet, selv ikke på en klarværsdag.

- Hvis vi ser på statistikken, så produseres det veldig lite fra solceller i januar og desember i Norge. Det gjelder også i Tyskland, der man finner det samme mønsteret. Så ideen hos enkelte om at man bare kan klare seg med sol i Norden holder ikke, sier Bråten. - Skal man klare det, må man gjøre en hel masse andre ting også. Man må ha en ekstremt stor energireduksjon i bygg, og man må kunne lagre energi fra sommer til vinter. Men det er veldig langt frem dit, sier Bråten.

Han sier at når vi ser hva vi kan produsere fra solceller på tak i Norge, så er det forholdsvis begrenset i forhold til det energibehovet vi har, selv om vi energieffektiviserer mye. - Det virker som det er en holdning om at når de gjør noe i California og Texas, så må vi gjøre det også. Jeg tror sol får en sterkere rolle i det norske energisystemet, men ikke på den måten som noen beskriver det, sier Bråten.

I Norge har vi allerede et mønster med størst elektrisitetstilgang om sommeren og størst forbruk om vinteren. Solcellene kommer oppå dette. – Vannmagasinene er jo bygd for at vi skal kunne takle vinteren, sier Bråten.

- Det betyr ikke at solceller ikke kan spille en betydelig rolle i Norge, men det er veldig viktig å tenke på supplerende løsninger som dekker effektbehovet gjennom de kalde vinterdagene, sier Bråten.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 13/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!