Målet med forslaget til nye nettariffer er blant annet å bidra til at nettet utnyttes mer effektivt.

 - Vi mener dette i liten grad vil skje, blant annet fordi forslaget i praksis betyr at energileddet blir lavt. Dette hindrer tariffer som motiverer til å bruke strøm i perioder med mye ledig kapasitet, for eksempel ved å lade elbilen om natten, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap). Foreningen er en av 16 organisasjoner som har sendt brev til olje- og energiminster Tina Bru. Dette melder Novap.

Motiverer ikke til energisparing eller bruk av solceller

Lavt energiledd kan gi høyere nettleie for forbrukere med boliger som har et lavt forbruk, mens de med store boliger og høyt forbruk kan oppleve lavere nettleie. - Det kan også slå uheldig ut for forbrukere som har investert i enøktiltak og lokal energiproduksjon som solceller, sier Hagemoen.

Han mener at mange enøktiltak er langsiktige investeringer som eierne vil få mye mindre igjen for. - Dessuten vil forslaget gjøre det mindre interessant å investere i nye tiltak som kan spare strøm, sier Hagemoen.

NVE vil beholde et svært upopulært alternativ

NVE foreslår at nettselskapene skal ta betalt for nettleien etter én av tre alternative modeller for nye nettariffer som er målt effekt (døgnmaks), sikringsstørrelse eller abonnert effekt. - Ingen av disse tre alternativene motiverer til å flytte forbruket. Høyt forbruk straffes like mye uansett om det skjer i  “rushtiden” eller når det er god kapasitet, sier Hagemoen.

Forslaget om abonnert effekt ble slaktet under en tidligere høring. 84 av 87 gikk imot denne modellen. - Den er vanskelig å forstå, og krever en avansert styring som i liten grad finnes på markedet, sier Hagemoen.

Én modell, takk!

Det å betale ut fra sikringsstørrelse er enkelt å forstå, men det motiverer ikke til å senke eller flytte forbruket. De andre modellene er for kompliserte, mener de 16 organisasjonene. Og det er uheldig at ulike nettselskaper kan velge ulike modeller.

- Først med én felles modell blir det interessant for leverandører å utvikle produkter for laststyring, sier Hagemoen.

Novap og de andre organisasjonene mener at NVE må tenke nytt. - Vi trenger tydelig informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder ikke uforståelige prismodeller, sier Hagemoen.

Les mer om innvendingene til NVEs forslag i brevet til olje- og energiminister Tina Bru.