Dette melder NVE.  

- Med dette vedtaket, har totalt 2,6 milliarder kroner av Statnett sine flaskehalsinntekter blitt omfordelt direkte til nettselskaper i distribusjons- og regionalnett i løpet av 2023. Utbetalingene har gått til alle nettselskaper i landet og sørget for at nettkunder ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. Ordningen skal bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Flaskehalsinntektene skal dekke kostnader knyttet til nettap over 35 øre/kWh. RME har fattet to vedtak om utbetaling av flaskehalsinntekter på totalt 2,4 milliarder kroner tidligere i 2023, og alle i selskaper i landet er omfattet av vedtakene.

I dette siste vedtaket i 2023 vedtar vi utbetaling til nettselskaper i områdene NO1, 2 og 5, det vil si på Sør-, Øst- og Vestlandet. Også selskapene i NO3 og 4 har hatt høyere priser enn 35 øre/kWh i fjerde kvartal. Men beløpene som er utbetalt til disse selskapene hittil i år, er tilstrekkelig til å dekke kraftprisene over 35 øre/kWh for hele året.