Dette sier energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen til entro.no.

Etter publiseringen av FNs klimarapport og gjennomføringen av klimatoppmøtet i 2021, er én ting helt sikkert: verden skal igjennom en storstilt grønn omstilling fremover.

Ifølge Statistisk sentralbyrå forbruker norske yrkesbygg rundt 29 milliarder kilowattimer hvert år, noe som gjør norske virksomheter ansvarlige for et høyt energiforbruk, og store utslipp.

- Energieffektivisering av yrkesbygg er helt sentralt for at verden skal nå sine klimamål, sier Grimen.

 

Andreas Grimen. Foto: Entro

Ifølge Grimen betaler norske virksomheter som benytter seg av næringsbygg, årlig minst 5 milliarder kroner for mye i energi.

- Ikke fordi strømprisen er høy, men fordi byggene ikke er optimaliserte i forhold til energibruken. Vår erfaring er at forbruket i norske yrkesbygg er cirka  20-30 prosent for høyt; noe NVE, Enova og SINTEF også støtter, sier Grimen.

- Den mest bærekraftige strømmen er den strømmen man ikke bruker, og for hver kilowattime man sparer, sparer man også penger. Når opptil 20 prosent av energikostnadene kan reduseres ved å rette opp i driftsfeil på et bygg, er verdien av et slikt arbeid stor, sier han.

Fra fyrrom til styrerom

Energieffektivisering av norske yrkesbygg vil med andre ord lønne seg for både klimaet og lommeboken. Men hvor starter man?

- Det viktigste er å finne ut av hvor sparepotensialet ligger ved å kartlegge byggets energiforbruk og utslipp. Deretter gjelder det å legge en plan for hvordan man effektiviserer energibruken og når de nye målene, sier Grimen.

Entro har lange tradisjoner for å bidra med kartlegging og utføring av energibesparende tiltak som sikrer besparelsene kundene sikter seg inn mot.

- Vi jobber operativt, taktisk og strategisk fra fyrrom til styrerom for å hjelpe våre kunder med å nå sine mål. Flere av kundene våre er langt fremme når det gjelder energieffektivisering og bærekraft, og kjennetegnes ofte ved at de er fremoverlente og ønsker å aktivt bidra til en grønn omstilling, sier Grimen til entro.no.