Dette sier prosjektleder for uttestingen André Løvlund i Entro AS, som er den norske forhandleren av den svenskproduserte løsningen.

- Vi er akkurat ferdige med et års prøvedrift på det ene testbygget Asker Panorama (Oxer Eiendom), og i bygget til E. C. Dahls Eiendom blir vi ferdige i desember, sier Løvlund.

Entro Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser for å redusere energiforbruket og jevne ut effekttopper.

- Løsningen vurderes, og om nødvendig, justerer vi energiforbruket kontinuerlig annethvert minutt etter innetemperatur, utetemperatur og værprognoser. Systemet er selvstyrende, og gjør hverdagen til driftspersonalet enklere. Byggdrifterne må fortsatt følge opp, men med Ecopilot kan de få en mindre hektisk hverdag. På den måten kan man si at løsningen tar oss et skritt nærmere selvstyrende bygg, sier Løvlund.

Når Entro Ecopilot har blitt tilstrekkelig «kjent» med bygget, og lært hvordan de ulike tekniske anleggene i bygget jobber sammen, vil den med tiden bli stadig flinkere til å styre bygget etter behov, enten det er sommer eller vinter, og om bygget er fullt av mennesker eller om det står tomt. – Man vurderer og justerer systemet i et år for å se hvordan bygget responderer gjennom sesongene, sier Løvlund.

Asker Panorama var blant landets første til å oppnå Breeam-Nor-sertifiseringen «Excellent», og har energiklasse B i energimerkesystemet, men likevel har det vært mye å hente. Det er imidlertid ennå ikke mulig å fastslå hvor stor besparelsen er, da 2020 var et unntaksår med pandemi og hjemmekontor.

André Løvlund i Entro AS. Foto: Entro

- Etter 12. mars har bygget så og si vært tomt, så dette har ikke vært et normalt driftsår, det må man ha i tankene når man ser på utviklingen i energiforbruket, sier Løvlund.

Basert på rapporterte resultater fra 1 000 bygg, flesteparten i Sverige, estimeres det en energibesparelse på 13-15 % og en effektreduksjon på 3-10 %, men for mange bygg vil potensialet være enda høyere.

- Vår erfaring tilsier at 80 prosent av tradisjonelle bygg kan driftes mer energiøkonomisk, og bare gjennom å tune eksisterende SD-anlegg, kan man ofte redusere energiforbruket med 10-20 prosent. Legger man Ecopilot oppå der, vil systemet kontinuerlig passe på at bygget er driftsoptimalisert, sier Løvlund.

Entro Ecopilot kan derfor frigjøre tid for driftsorganisasjoner til å rette fokus mot andre viktige ting, fremfor å måtte bruke tid på å «passe» på automatikken, som i dag må til for å sikre en energieffektiv og miljøvennlig drift av et næringsbygg

Løvlund forteller at Ecopilot vil kunne spare energi i mange norske bygg ved å kun styre eksisterende teknikk uten store installasjoner av ny automatikk, som blant annet tradisjonelle SD-anlegg krever.

- Den klare fordelen med Entro Ecopilot er at teknologien nå er utprøvd i både norske bygg og i bygg i andre land. Det ville vært et par steg frem for byggeiere i hele Norge, dersom Entro Ecopilot gir de resultatene som systemet har oppnådd i andre deler av verden, sier Løvlund.

Enkel installasjon

- Installasjonen av Ecopilot er liten, i praksis er dette kun et kommunikasjonsknutepunkt mellom bygget og skytjenesten som driver programmet. Men dette kommer også an på undersentraler og komponenter i bygget, sier Løvlund. - Hvis det er komplisert, eller manglende utstyr på bygget, kan det være aktuelt å montere både undersentraler og temperaturfølere i bygget. I Oxers tilfelle hadde de nok temperaturfølere og kompatible undersentraler.

Mer en programmeringsjobb enn installasjonsjobb

- Men i stedet for å se på det som en installasjon, er det mer en programmeringsjobb. Ecopilot må få tillatelse til å overstyre SD-anlegget. Og i den sammenheng må alle punkter i SD-anlegget mappes opp for å kunne kommunisere til og fra Ecopilot, sier Løvlund.

Vil også spare i godt driftede bygg

- Min erfaring tilsier at Ecopilot også vil spare i godt driftede bygg, da det kalkuleres justeringer fortløpende hvert andre sekund. En teknisk drifter er kanskje inne i SD-anlegget en gang om dagen, og kan umulig gjøre alle vurderinger og justeringer da, og i tillegg er det jo kun åtte timers arbeidsdag, sier Løvlund.

- Kostnaden med å installere Ecopilot varierer etter antallet tekniske anlegg og antall punkter som skal påvirkes. En annen ting er mengden energi som påvirkes, sier Løvlund.

- I Oxers tilfelle ser det ut til å være en nedbetalingstid på investeringen på tre år, og dette er i tråd med tidligere erfaringer med Ecopilot, sier Løvlund. - Ecopilot er et tiltak på linje med andre energieffektiviserende tiltak, og veldig mange byggeiere er godt fornøyde med en tilbakebetalingstid på tre år.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 22/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!