Selskapene Brødrene Dahl og Optimera har i samarbeid med Entro og Ørn Software, tilbyder av Optima, arbeidet med energitiltak, forbedring av driftsrutiner og innføring av energiledelse for sine bygg. Dette melder Entro.

– Det årlige energisparingsprosjektet har bidratt til at vi klarer å holde energiforbruket nede og opprettholde besparelsen, samtidig som vi jevnlig avdekker nye energieffektiviseringsmuligheter og følger opp disse, sier Director of business development på Dahl Optimera Norge, Odd Treffen.

Omfattende energisparingsprosjekt

De store besparelsene er et resultat av god metodisk bruk av de eksisterende systemene, og hvordan disse kan utnyttes på en effektiv måte, uten å gjøre nye store investeringer.

Mellom 2015 og 2020 har Optimera oppnådd en total besparelse tilsvarende 10 prosent (cirka 4 GWh). Målet for 2021 var å klare en ytterligere besparelse på 5 prosent. Resultatet for 2021 ble en ytterligere besparelse på 7 prosent (cirka 3 GWh).

For Brødrene Dahl var målet å oppnå en besparelse fra 2018 på 10 prosent frem til 2020. I 2020 klarte de en besparelse på 11 prosent. Innen utgangen av 2022 ønsker de å øke denne besparelsen til 16 prosent. Siden 2018 har arbeidet resultert i en besparelse tilsvarende cirka 2,8 GWh.

– I denne prosessen har Entro hatt hånden på rattet i tett samarbeid med våre daglige ledere og driftspersonell. Optima har vært et nyttig kontrollverktøy for å avdekke og lukke avvik raskt. Det er også en stor fordel å ha Optima i en portefølje med relativt like bygg, som gjør at man enkelt kan skille ut byggene med ekstra potensial, sierTreffen.

I tillegg har selskapene spart flere millioner kroner årlig gjennom en kraftavtale som innebærer prissikring.

Fullstendig oversikt over energiforbruket

Gjennom Optima har selskapene fått en fullstendig oversikt over eget energiforbruk. I tillegg til å avdekke feil og avvik, bidrar systemet til å oppnå lavest mulig forbruk. På den måten gir systemet også beslutningsstøtte og kontinuerlig driftsstøtte.