– Skal vi nå klimamålene er vi avhengig av nye, utslippsfrie energiløsninger. Grønt hydrogen har et lavt miljøavtrykk. I Å Energi går vi foran for å løfte den norske hydrogensatsingen og skape muligheter både for ny fornybar energi og industriutvikling fremover, sier Atle Knudsen, konserndirektør for Ny Industri i Å Energi i en pressemelding.

Leveranseavtale på plass

Pilotanlegget vil etableres nedenfor Pikerfoss kraftverk, 7 kilometer nord for teknologiregionen Kongsberg. Hydrogenanlegget vil gjøre grønt hydrogen tilgjengelig sentralt på Østlandet, og skal forsynes med kraft direkte fra kraftverket og vann fra elven. Anlegget vil ha en installert effekt på 2 MW, som gir en årlig produksjonskapasitet på 280 tonn hydrogen. Dette innebærer at 3 millioner kilometer med lastebiltransport årlig kan kjøres uten utslipp.

– Hydrogenproduksjon er moden teknologi, mens det er bruken av hydrogen som vil hjelpe oss å nå klimamålene. Her pågår det en rivende teknologiutvikling, og at Å Energi nå går inn som en hydrogenprodusent vil bidra til at denne tas i bruk raskere, da tilgangen til grønt hydrogen i dag er begrenset. Vi forventer høy etterspørsel fra sektorer som ikke kan elektrifiseres, som deler av industrien, tungtransport, bygg- og anleggsbransjen og maritim sektor, forteller Knudsen, og legger til at konsernet allerede har signert en avtale om leveranse av hydrogen til Westgass Hydrogen.

Samlokalisering for lavere fotavtrykk

Hydrogenanlegg er lite arealkrevende, med lave miljøavtrykk. Samlokalisering med vannkraftverk gjør at utbygging og produksjon tar i bruk eksisterende infrastruktur som veier og strømnett.

– Vi vil alltid jobbe for å begrense natur- og arealinngrepene våre. Fremover ser vi på flere prosjekter der vi kan samlokalisere hydrogenproduksjon med eksisterende eller nye kraftverk, utdyper Knudsen.

– Vi ser at interessen er der og piloten er første delen av en satsning som raskt kan få et større omfang. Å Energi er godt posisjonert for å ta en sentral rolle i den fremvoksende hydrogenverdikjeden, og kan betjene et marked i store deler av Sør-Norge. Nå skal vi bruke vår kompetanse og erfaring til å utvikle et pilotanlegg som skal bidra til at den norske hydrogensatsingen får et løft, avslutter Knudsen.

Konsernet starter nå en reguleringsprosess med Kongsberg kommune for etablering av hydrogenanlegget, og sikter mot byggestart våren 2025 og produksjonsstart før jul samme år.