- Det er et problem at tilknytning av nye kunder til strømnettet går for sakte.  Vi foreslår nå to tiltak for å få nettselskapene til å gjøre dette raskere.  Det ene er å gi en økonomisk fordel til de nettselskapene som kobler til flere kunder. Det andre tiltaket er å gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å planlegge godt – slik at de holder tritt med den raske utviklingen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, ifølge nve.no.

Strømnettet er pulsåren i kraftsystemet og er helt nødvendig for næringsutvikling og elektrifisering. Strømnettselskapene opplever nå at mange aktører ber om tilknytning til nettet, og mange venter også i kø. Ventetiden skal være kortest mulig.

To tiltak for raskere tilknytning

RME regulerer nettselskapene først og fremst gjennom et direkte krav som tilknytningsplikt, men de ønsker også å gi nettselskapene en økonomisk motivasjon til å få kunder raskere på nett. I denne høringen foreslår RME to tiltak for å styrke insentivene til raskere tilknytning av kunder.

  • I lokalt distribusjonsnett foreslår RME å gi en økonomisk fordel til nettselskaper som leverer økt kapasitet og kobler på flere kunder. Ordningen håndteres gjennom inntektsreguleringen og øker bransjen samlede inntekt. RME foreslår at ordningen skal vare i inntil fem år.
  • På de øverste nettnivåene foreslår RME at nettselskapene skal få dekket kostnader til tidlige nettutredninger. Dette reduserer nettselskapenes økonomiske risiko i forbindelse med vurdering av nettutbygging. Det gir selskapene mulighet til å ha flere «gryteklare konsepter» når kunder ber om tilknytning.

- V i tror at disse tiltakene kan ha en virkning, for nå får nettselskapene et direkte økonomisk motiv til å koble til nye kunder raskt. Samtidig må vi ikke glemme at strømnettet i Norge er finansiert av kundene over nettleia. Vi må finne en balanse slik at ikke nettleien øker unødig mye, sier Lund.

RME ber om innspill på forslagene innen 13. September 2024.

Last ned høringsdokument her