Dette melder Miljømerking Norge.

Svanemerket byggevirksomhet får større og større nedslagsfelt i Norden og i Norge. Nye tall viser at antallet bygg som sertifiseres med Svanemerket er tredoblet fra januar 2018 til januar 2021. I dag finnes det nesten 18 000 ferdigbygde svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner i Norden, mens drøyt 31 000 er under oppføring.

Enda sterkere vekst i Norge

I Norge har veksten vært enda mye større enn i Norden. Her har svanemerket byggevirksomhet for alvor skutt i været, og antallet svanemerkede boenheter, og andre bygg, er nå nesten ni ganger så stort som i 2018. Til sammen er det over 3 500 svanemerkede bygg og boenheter som er ferdig bygget eller under oppføring i Norge, nå.

- En stund lå det norske markedet etter, men nå har det virkelig løsnet. Vi merker stor interesse for sertifisering av boligbygg, skoler og barnehager, både fra byggherrer og entreprenører. Det å svanemerke et bygg er svært krevende, og bare de beste klarer det. Derfor er det ekstra gledelig at vi nå har nidoblet antallet bygg og boenheter som oppfyller strenge krav til redusert klimabelastning, godt innemiljø og høy kvalitet, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Gode tilbakemeldinger

Miljømerking har fått mange positive tilbakemeldinger fra huseiere, skoleeiere og andre som har satt opp, bruker eller bor i et svanemerket bygg.

- Både huseiere, skoleeiere og elever har fortalt om flotte bygg med et utmerket innemiljø med gode lys- og lydforhold, der det er lett å trives. Mange i byggebransjen sier at selve byggeprosessen for et svanemerket bygg er veldig bra, og at det i tillegg blir billigere, nettopp fordi prosessen er enkel og god, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Miljømerking Norge.

Miljøkravene til bygg er under revidering

De kravene Svanemerket stiller til ulike produktgrupper, som for eksempel til bygg, blir løpende revidert og strammet inn. Det sikrer at kravene tar utgangspunkt i den nyeste kunnskapen og utviklingen i markedet. På den måten er Svanemerket med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Nordisk Miljømerking regner med å sende forslag til reviderte krav på høring før sommerferien, og at nye krav lanseres før året er omme.