Hele 86 prosent av nordmenn er opptatt av å ta miljøansvar, ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Svanemerket (2023). Dette er en markant økning fra 2021, der 77 prosent oppga det samme.

– Dette er gode nyheter, og noe norske virksomheter må være klar over fordi det viser at det er et marked for mer bærekraftige produkter og tjenester, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket i en pressemelding.

Sist gang nordmenns miljøbevissthet gjorde et lignende hopp var i 2018, etter en sommer preget av tørke og hetebølger. Da oppga 82 prosent at de var opptatt av hva de personlig kunne gjøre for å ivareta miljøet, opp fra 71 prosent i 2017.

Dropper å kjøpe unødvendige ting

Flertallet mener at valgene de tar utgjør en forskjell, og stadig flere tar aktive grep for å redusere sin miljøbelastning. 65 prosent oppgir at de har vært bevisst på å ikke kjøpe ting de ikke trenger, og rundt halvparten har solgt brukte klær og valgt reparasjon fremfor å kjøpe nytt.

– Det er veldig positivt at nordmenn ser på hvilke tiltak de selv kan gjøre. Skal vi nå klimamålene må vi redusere klima- og miljøbelastningen som både forbruk og produksjon fører med seg. Dessverre viser undersøkelsen også at dette ofte kan være lettere sagt enn gjort, derfor må det bli enklere å ta gode valg, sier Lund.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto: Svanemerket
Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto: Svanemerket

Opplever at det er billigere å kjøpe nytt enn å reparere

Norske forbrukere synes det er krevende å finne produkter som er miljøvennlige, og det er vanskelig å vite hvilke produkter som faktisk er gode miljøvalg. Nær samtlige mener også at mange produkter bevisst er laget for å ha kort levetid, og har opplevd at ting ikke kan repareres eller at det er billigere å bare kjøpe nytt.

Nordmenn opplever fortsatt at grønnvasking er utbredt, og mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. Hele åtte av ti irriterer seg over at produkter er markedsført som “grønne” uten noen god forklaring.

– Dette gjør det ekstra krevende for forbrukere å ta valg som er bedre for helse, miljø og klima. Når virksomheter gir inntrykk av at produkter er bedre enn de faktisk er, går vi glipp av viktige seiere for klima og miljø. Dette forsinker den grønne omstillingen, sier Lund.

Direktivet for styrket forbrukervern er nå formeldt vedtatt av EU. Det betyr blant annet at udokumenterbare, selektive og irrelevante påstander i markedsføring, som «grønn» eller «miljøvennlig», blir forbudt. I Norge er det Barne- og familiedepartementet som er ansvarlig for å gjennomføre regelverket.