– Vi har aldri opplevd en så stor interesse for utstyr til vedhogst, forteller Rune Wee i en pressemelding.

Som daglig leder og eier av utstyrsleverandøren Wee.no, har han levert vedmaskiner, vedkuttere og vedkløyvere til bedrifter og privatpersoner over hele landet i over et tiår. Men etterspørselen etter vedproduksjonsutstyr har aldri vært så stor som nå.

I 2020 solgte Wee.no 712 enheter i denne produktkategorien, et antall som økte til 746 enheter i 2021. Men det er først i inneværende år at interessen har tatt helt av.

Fra 1. januar og fram til begynnelsen av august har salget av vedutstyr økt til totalt 1 215 enheter, noe som isolert sett utgjør en omsetning på hele 23 millioner kroner.

Ingen andre produktkategorier innen landbruk, industri, bygg eller anlegg kan måle seg med denne økningen, sier Rune Wee.

– Sammenlignet med 2020 vil vi i inneværende år tredoble omsetningen av utstyr til vedproduksjon. Det sier det meste om hvor viktig vedfyring – for ikke å si strømsparing – har blitt i Norge etter at strømprisene løp løpsk høsten 2021, sier Wee.

Det er spesielt de elektriske vedkløyverne det er levert mest av fra Wee.nos lagere på Haugalandet. Men også bensindrevne maskiner og PTO-drevne selger bra for tiden.

–  Kundene er både privatpersoner, landbrukere og bedrifter. Noen ønsker å produsere ved for salg, mens andre har langsiktige planer om å være selvforsynt med ved, sier Rune Wee.

vedmaskin-furu-10 foto wee.no.jpg

Foto: Wee.no

Ikke nok ved å kjøpe

Strømstøtte til tross – stadig flere ser nå lønnsomheten i å investere i utstyr for vedproduksjon. Når 70 prosent av strømforbruket i gjennomsnitt går til oppvarming av hjem eller lokaler, er fyring med ved blitt en viktig strømsparer.

En annen årsak til at flere ønsker å produsere ved selv, er at tilgangen til ved blir stadig mer begrenset, sier Rune Wee.

– I år melder mange vedforhandlere om at de ikke har mer å selge. Dette presser prisene på veden opp, samtidig som det øker motivasjonen for å produsere veden selv.

Et annet aspekt som har påvirket vedproduksjonen i år, er utfordringene med å få tak i utstyr fra utlandet.

– Mange utstyrsforhandlere har solgt seg tomme for vedmaskiner, eller mangler viktige reservedeler for vedlikehold. Grunnet tidlige bestillinger har vi klart å holde varelagrene fulle, en vesentlig årsak til rekordomsetningen på vedutstyr i 2022, sier daglig leder og eier i Wee.no, Rune Wee.