Dette melder BKK.

Bruk av batterier på byggeplasser er helt i oppstarten i Norge, og dette er den første testen på bruk av batterier i samspill med strømnettet på en byggeplass, melder BKK.

- Testen vil også gi en detaljert innsikt i hvor mye strøm som brukes på en byggeplass til enhver tid. Denne innsikten trenger vi for å dimensjonere robuste og kostnadseffektive energiløsninger som skal erstatte diesel, uten at det utløser store investeringer i strømnettet, sier Camilla Moster i BKK. 

Hele verdikjeden for byggeplasser er med

Moster er prosjektleder for et PILOT E-prosjekt der BKK og åtte andre partnere fra flere sider av byggenæringen jobber sammen for å lage gode løsninger for utslippsfrie byggeplasser. Blant partnerne er BOB og Backe som nå bygger ut Kranen Sameie ved Damsgårdssundet, der et batteri skal gi energi til byggtørking, oppvarming og annet elektrisk utstyr. Eaton leverer batteriet som er montert i en 10 fots container utleid av Cramo. I tillegg er Åsen & Øvrelid, ARKA, Kongsberg Digital, BKK Nett og BKK Varme og Høgskulen på Vestlandet med i PILOT E-prosjektet.

- Endelig kan vi være med på å ta første steg i retning utslippsfrie byggeplasser! Batteriet på byggeplassen til Kranen Sameie gjør oss i stand til å nå våre bærekraftsmål. Vi er glade for at vår entreprenør Backe legger til rette for å teste batteriet i tørkeprosessen på BOBs boligprosjekt, sier Kenneth Nielsen som sitter i styringsgruppen for PILOT E-prosjektet for boligbyggelaget BOB.

- Vi er glade for å kunne bidra til arbeidet med å redusere mengden klimagassutslipp i byggenæringen ved å stille byggeplassen vår til disposisjon. Vi håper at det å teste batteriet hos oss vil bidra til nyttige erfaringer i arbeidet med å optimalisere batterier for fremtidige byggeplasser, sier Maria Gilje Vedelden, prosjektleder i Backe Bergen.

- Bruk av battericontainere er helt avgjørende for å kunne elektrifisere byggeplasser. Strømnettet alene har rett og slett ikke kapasitet til å håndtere den energimengden som kreves. Et viktig poeng er at battericontainerene kan flyttes. Når byggeprosjekter ferdigstilles og strømbehovet avtar, kan batterier gi ekstra kapasitet til nye byggeprosjekter. Dermed reduseres behovet for svært kostbare investeringer i strømnettet, sier Per Anders Løkke i energistyringsselskapet Eaton.

- Det er avgjørende at vi har med oss aktører som dekker hele verdikjeden i byggenæringen. Når vi jobber sammen, skaper det forutsigbarhet og reduserer risikoen for den enkelte aktør. Vi vil nå sette i gang ulike piloter for å lære og høste erfaring, sier Camilla Moster i BKK.

Større batterier vil komme

Elektrifisering av byggeplasser vil redusere utslippene av klimagasser og annen forurensing lokalt og globalt. Det vil bli mindre støy, både for de som jobber på byggeplassen og naboer.

Byggeplassen for Kranen Sameie er ikke helt utslippsfri, men bruker mye strøm og er godt egnet for å teste batterier. Testbatteriet har en kapasitet på 100 kWh med et maks uttak på 40 kW. I løpet av våren får BKK et større testbatteri på 500 kWh lagringskapasitet og et uttak på 500 kW.

- Med det store batteriet kan vi forsyne store byggeplasser med energi til tårnkraner, lading av elektriske gravemaskiner og andre behov. Erfaringene fra denne første testen vil forberede oss til vi mottar det store batteriet fra Eaton. Det viktigste i denne testen er ikke om vi greier å tørke bygget utelukkende ved hjelp av batterier, men å redusere effektbehovet og få data om forbruk slik at vi ser effektbehovet for utslippsfrie byggeplasser i fremtiden. Som en del av dette vil vi også se på ledig batterikapasitet til å lade elbiler som brukes til og fra anleggsplassene, sier Moster.

Redusert nettleie

Batteriet som testes ved Damsgårds-sundet er koblet til strømnettet, men det vil også være mulig å bruke batterier der det ikke er tilgang til strøm. – Med batteriet glatter vi ut effekttoppene i strømnettet. Det reduserer behovet for å bygge ut nettet, og man kan spare store summer i anleggsbidrag til nettselskapet. I tillegg vil utbygger betale mindre i nettleie, sier Moster.