Dette melder Statens Vegvesen. 

I et drøyt halvår har Skanska testet ut bruk av batteripakker på E18 Vestkorridoren for å kunne bruke flere elektriske anleggsmaskiner. 9689 liter diesel er spart, det tilsvarer årlig forbruk til 19 dieselbiler, og totalt 30 tonn CO2-ekvivalenter.  

– Det viktigste læringspunktet er at mer bruk av elektriske anleggsmaskiner er fint gjennomførbart, gitt at det god nok tilgang på strøm og lading, sier Elise Roalkvam, leder for ytre miljø på kontrakten Strand-Ramstadsletta.

Statens vegvesen skal redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. En forutsetning for å kunne lykkes med det, er å bytte ut flere dieseldrevne anleggsmaskiner med elektriske. E18 Vestkorridoren er et av flere veiprosjekt som har vært pilot for utslippsfri anleggsplass, med støtte av Regjeringen. Nå er den første evaluering fra SINTEF klar.

Batteripakker

Anleggsmaskiner krever så mye kraft at det ordinære strømnettet i området har ikke kapasitet nok. Som del av pilotprosjektet er det derfor blitt installert en battericontainer på området, med hurtiglader for å kunne lade anleggsmaskinene.

– Batteribanken har virket bedre enn ventet, det har gjort at vi bare har hatt behov for én batteribank. Erfaringen så langt er god, og gjør det mulig å kunne ha enda flere maskiner på elektrisk drift, forteller Roalkvam.

Evalueringsrapporten fra SINTEF viser at tilgang på nok strøm er den største utfordringen med å få fortgang på elektrifisering av anleggsbransjen. Batteriløsninger bidrar til å løse noe, men piloten har samtidig vist at det fortsatt er utfordringer knyttet til innkjøp, planlegging og levering av batteri og elektrisk drevne maskiner.  

Vellykket elektrisk stagboring

Et av målene med piloten, var å gjøre det mulig å gjennomføre stagboring elektrisk. Stagboring innebærer å bore hull i berget for å plassere inn bjelker eller stenger for å stabilisere det som bygges. Det er svært energikrevende, og var en viktig kapasitetstest for batteriene.

Elise Roalkvam fra Skanska med hurtiglader. Foto: Dagrunn Husum / Statens vegvesen
Elise Roalkvam fra Skanska med hurtiglader. Foto: Dagrunn Husum / Statens vegvesen

– Erfaringen med stagboringen er at dette fungerer. Den store batteripakken har nok kraft til å levere det kompressoren for stagborremaskinen trenger, og nye hurtigladere har bidratt til å korte ned ladepausene på maskinene, forteller Roalkvam.

Flere av Skanskas maskiner på E18-anlegget, blant annet tunnelborerigg og maskiner for injeksjon og pigging, drives allerede på kablet elektrisk drift. I løpet av anleggsperioden fram til 2029 er det planlagt å fase inn til sammen 10 helelektriske eller batteridrevne anleggsmaskiner. Neste på planen er å få elektrifisert hele jetpeling-prosessen. Jetpeling er en kraftkrevende metode for å installere betongsøyler under bakken for å sikre grunnen. Keller, som er Skanskas underentreprenør, har aldri før testet dette i Norge.