Dette melder Svanemerket.

Mer enn seks av ti norske forbrukere synes det vanskelig å vite hva et miljøvennlig leveringsalternativ egentlig innebærer når de handler på nett, og halvparten har liten til ingen tillit til at leveringsalternativer som markedsføres som miljøvennlige faktisk er det, viser en fersk undersøkelse fra HUI Research for Svanemerket. I tillegg opplever mange forvirring rundt grønne påstander og budskap i utsjekken i nettbutikkene.

Svanemerket, som er Nordens offisielle miljømerke, lanserer derfor helt nye miljøkrav for levering av varer som kjøpes på nett. Målet er å veilede forbrukere som ønsker å ta mer miljøvennlige valg.

– Netthandelen har økt kraftig de siste årene, noe som har ført til mer transport og dermed høyere klimagassutslipp. Samtidig vet vi at stadig flere forbrukere ønsker å ta mer miljøvennlige valg, men at de synes det kan være vanskelig. Nå håper vi at dette blir enklere, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto:  CF-Wesenberg kolonihaven.no
Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto:  CF-Wesenberg kolonihaven.no

Mindre klimagassutslipp

Svanemerkets miljøkrav til netthandelstransport er omfattende når det gjelder klima og energieffektivitet. Transportselskapene må blant annet begrense bruken av fossilt drivstoff ved å øke andelen fornybart drivstoff, og å gå over til elektrisitet.

– Vi forventer at de største aktørene, som bruker store mengder drivstoff, går foran og satser på mer miljøvennlig levering, sier Lund.

Bedre arbeidsforhold

For å sikre god etterlevelse av regelverket og at sjåførenes rettigheter blir ivaretatt, må de som vil svanemerke sin transporttjeneste dokumentere at de oppfyller omfattende krav til dette. Kravene til arbeidsforhold har blitt utarbeidet med innspill fra transportarbeidernes fagforeninger.

– Transportbransjen kan utgjøre en stor forskjell, både når det gjelder klima og arbeidsforhold. I tillegg vet vi at forbrukerne er lei av grønnvasking, og trenger hjelp til å navigere i jungelen av grønne påstander. Svanemerket levering vil gjøre det enklere både for nettbutikkene, transportørene og forbrukerne å ta gode miljøvalg. Nå blir det spennende å se hvem som blir den første aktøren som svanemerker tjenesten sin, sier Lund.