Dette sier Monica Newman, avdelingsdirektør for fellestjenester i Bydel Alna ifølge en pressemelding fra BLDNG.ai.

Bakgrunnen for denne beslutningen, ligger i sensorikk og data fra BLDNG.Hub over tid, som viser antall ansatte i bygget, samt tilhørende driftskostnader. 

Juli måned er en typisk feriemåned med færre mennesker på jobb. Ved å stenge av to etasjer, vil man ikke bare spare energi-kostnader – men også kostnader relatert til renhold og vedlikehold. En etasje som ikke er i bruk, trenger hverken lys, lyd eller renhold. Dette gir ikke bare en økonomisk gevinst, men kan føres på bærekraft-aspektet i forhold til spart ressurs-bruk.

- Dette er en fin ting å prøve ut og teste, og vi er åpne for andre bærekraftige forslag basert på data og fakta. Vi har også muligheten for å åpne opp ved behov, dersom vi ser at det kommer flere på jobb. Det blir spennende å teste noe annerledes, og se om vi når målene våre om å være en energibesparende bydel, sier Rakel Teresa Donato, hovedvernombud i bydelen.

Hvordan blir så dette mottatt av menneskene som normalt oppholder seg i etasjene som nå skal stenges? 

- Det er uten tvil mye kultur rettet mot dette, og vi er ofte vanedyr som liker en fast plass – tiltross for free seating og clean desk prinsipper. Her handler det om story-tellingen og kommunikasjonen rundt, tørre å være ledere som står for prinsipper, effektivisering og bærekraft. Vi ønsker alle at jorden skal bestå for våre barnebarn og oldebarn, og alle bidrag er gode bidrag – så kan vi da leve med å bytte pult i seks uker? Kan det være hyggelig å bli satt sammen med andre kollegaer som man ikke omgås til vanlig? Er det en fin tanke å bidra til at man sparer både miljøet og bedriften sin lommebok?