– Det er snakk om over to kilometer med veilys som avviker fra standardbelysningen til Statens vegvesen, sier Marit Ystanes, tjenesteleder for teknisk drift i Ullensvang kommune til NRK. 

I 2017 gikk BTG AS i gang med å utvikle lysene. I samarbeid med Kristiansand kommune ble de første utgavene testet på Gimlekollen i 2018.

 Mastene har integrert solcellepanel på alle fire sider. Batteriene er plassert nederst på stolpen, og hver mast har to batterier.

- Et mål er helt klart å belyse flere veier hvor det tidligere har vært for dyrt å sette opp lys, sier gründer og daglig leder i BTG AS, Trygve Raen til NRK.

Sparer 3 millioner

Standard løsning med stålmaster med kabel i grøft ville ha kostet over fem millioner kroner. De solcelledrevne veilysene koster litt over to millioner kroner, og har ingen årlige strømkostnader. – Vi ville brukt om lag 25 000 kroner årlig på strøm for en slik strekning, sier Marit Ystanes ifølge NRK.

Kommunen vil altså spare penger, selv om de solcelledrevne veilysene krever at man bytter batteri. – Man må bytte batterier hvert femte til åttende år, men det er likevel billigere enn å betale for strøm, sier Raen.