Dette skriver Sarpsborg kommune på sine websider.

God utebelysning kan spille en avgjørende rolle for både sikkerhet og komfort i våre utendørsområder. Det bidrar til å skape trygge omgivelser og mindre risiko for ulykker.

I tillegg skaper høye og varierende strømpriser uforutsigbarhet for både innbyggere og kommune. Sarpsborg kommune er opptatt av å redusere energiforbruket på flere områder, og energieffektiv belysning som LED er en enkel måte å minimere energiforbruk og klimagassutslipp. Beregninger viser at utskiftning til LED vil gi en energireduksjon på 55 – 65 prosent.

Skal skiftes i hele kommunen

Sarpsborg har i dag cirka 8000 gatelys. Kun 1000 av disse har LED-belysning. I løpet av kort tid starter derfor arbeidet med å skifte ut den gamle gatebelysningen som kommunen drifter. Det vil si at det skal skiftes ut ca 7000 gatelys i hele kommunen. Områder der det forbrukes mye energi vil bli prioritert først, for å få raskest mulig energireduksjon.

Det er hovedsakelig lysarmaturen som skal skiftes.

Arbeidet utføres av Nettpartner på vegne av Sarpsborg kommune, og vil trolig pågå fram til høsten 2024.