Det vi ønsker å finne ut, er om det er mulig å dekke hundre prosent av romoppvarmingen fra solenergi i et enkelt hus, sa Petter Hieronymus Heyerdahl fra NMBU på et geoenergiseminar i Asker Kulturhus den 24. mars. De vil også undersøke om deler av eller hele kostnaden for anlegget kan dekkes ved at bygget blir enklere, det vil si å tillate lavere TEK-klasse. 

Det som har stimulert oss til å finne ut av dette, er prosjektet Drake Landing i Canada, sa Heyerdahl. Drake Landing består av 52 boliger, hvor det er installert tilsammen 45 m2 med solfangere per bolig. Energilageret består av 144 energibrønner som er 37 meter dype.

Siste år ble hundre prosent av romoppvarmingen dekket med solenergi, sa Heyerdahl. - Resultatene fra Drake landing varierer noe fra år til år, det kommer an på hvor varm sommeren har vært, og hvor kald vinteren blir.

Kan stå og gå til huset faller ned

Hvis vi har et hus som tar imot 60 000 kWh på taket, vil vi kunne fange og sende 30 000 kWh ned i energilageret. Cirka 15 000 kWh vil forsvinne, og da har vi 15 000 kWh igjen som vi kan varme huset med. Dette vil bli brukt i løpet av vinteren, sa Heyerdahl. - Da er vi på null igjen. Dermed har vi fått en syklus, og da kan dette stå og gå til huset faller ned.

I huset på NMBU skal det brukes 64 m2 med flatplatesolfangere, og i energibrønnene skal det monteres kollektorer som overfører varme til berget.

Pumpene skal drives med solenergi

Til å drive pumpene i anlegget, skal det monteres fire solcellemoduler som gir en effekt på 1 kWp. - Dette er nok til å drive alt av pumper, sa Heyerdahl. – På det meste trenger vi 500 til 600 watt, men det er bare noen få timer i løpet av året. Ved normal drift vil vi bruke kun rundt 100 watt. Overskuddseffekten sendes ut på nettet.

Effektbehovet følger innstrålingen. - Når solen skinner som mest, og vi trenger mye effekt for å drive pumpene, har vi også høy effekt fra solcelleanlegget, sa Heyerdahl. Pumpene i solfangeranlegget vil gå når temperaturen på taket er høyere enn den laveste temperaturen i brønnparken.

Rimeligere drift og vedlikehold

Et hus med hundre prosent oppvarming fra sesonglagret solenergi vil ha rimeligere drift og vedlikehold.- Energien er gratis, utgiften til den er tatt i investeringen. Hvis anlegget har samme pris som energioppgradering av huset ville ha hatt, så har man gått i null, og man sparer penger på lavere energikostnader fra dag én, sa Heyerdahl. - Eller egentlig fra dag to. Bakken er for kald dag én, så et par tre år trengs for å lade til nyttig temperatur. 

Det vil heller ikke være behov for mange av komponentene som krever vedlikehold, og det vil bli reduserte utgifter til f. eks. renhold av ventilasjonsanlegg, sa Heyerdahl.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 16/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!