På årsmøtet ble Roy Frivoll enstemmig valgt til styreleder for 2019/2020.

- Jeg vil takke for tilliten ved å få lede styret i en av bransjens viktigste ideelle organisasjoner. Dette i en tid hvor det å løfte krav og kunnskap om miljø og bærekraft i vår bransje, er større enn noensinne. Grønn Byggallianse er den foreningen som er best rustet til å samle bransjen i det felles løftet som må til for å nå klimamålene, og jeg ser frem til å bidra for at vi lykkes i dette arbeidet, sier Frivoll ifølge en melding fra Grønn Byggallianse.

Frivoll har vært nestleder i Grønn Byggallianse fra 1. juli 2018. Han overtok som fungerende styreleder 1. mars, da Hege Schøyen Dillner trakk seg som styreleder etter å ha tegnet ansettelseskontrakt med Grønn Byggallianse.

Bred sammensetning fra hele verdikjeden

Direktør i Snøhetta Tonje Frydenlund ble av årsmøtet valgt til nestleder. Frydenlund har før vært styremedlem.

I tillegg består styret av: 
Styremedlem Jon-Erik Lunøe, OBOS
Styremedlem Morten Aarhus, Forbo
Styremedlem Rigmor Hansen, Undervisningsbygg
Styremedlem Synnøve Lyssand Sandberg, OSU
Styremedlem Stein Randby, Malling
Styremedlem Kristin Karlsrud Haugse, Rambøll
Styremedlem Karen Cecilie Bjørgum Møller, Vedal Gruppen
Varamedlem Kim Robert Lisø, GK
Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom er observatør i styret.


- Vi er stolte over å ha et så kompetent styre. Styret representerer hele verdikjeden innen bygg og eiendom og reflekterer godt vår medlemsmasse, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Bærekraft skal bli det selvfølgelige valget

Bramslev fortalte på årsmøtet om et høyt aktivitetsnivå det første virkeåret til den nye organisasjonen og om aktive og framoverlente medlemmer.

I neste periode er ikke ambisjonene noe lavere, og i handlingsplanen for Grønn Byggallianse kan du lese om prioriteringene for 2019.

- Har de siste 10 årene vært viktige for å gjøre bygge- og eiendomssektoren mer bærekraftig, blir de neste 10 årene avgjørende. Vårt arbeid bygger på FNs bærekraftsmål, særlig de ni målene som World Green Building Council har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder. Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, og vi fortsetter å jobbe for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget, sier Bramslev.