Dette melder Norsk Varme.

De har igjen gjennomført en undersøkelse om hvor mange vedovner som er i bruk i Norge, og hvor mange av dem som er gamle.

 

En million gamle vedovner

Det kommer fram at det fortsatt er cirka en million gamle ovner her i landet, og at opp mot 700 000 av dem er i bruk. En tredjedel av eierne av disse sier at de er villige til å skifte ut ovnen hvis de får bedre råd eller en god panteordning. En annen tredjedel sier at ovnen er så lite i bruk at de ikke ser noen grunn til å skifte den ut. Beløpet folk ser for seg, er nesten det samme uansett målgruppe som er spurt i undersøkelsen. Det varierer fra 8 300 kroner på Vestlandet til 11 500 kroner på Østlandet, med 10 500 kroner som landsgjennomsnitt.